BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2022

1 JANUARI – 31 MARS 2022

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 226,6 MSEK (184,7), en ökning med 22,7 procent.
  • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 91,2 MSEK (85,6), en ökning om 6,6 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,0 procent (53,3).
  • Rörelseresultatet uppgick till 29,3 MSEK (22,4), en ökning om 30,8 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 23,1 MSEK (21,3), en ökning om 8,5 procent.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,92 SEK (0,85).

CITAT FRÅN VD

”2022 inleds mycket starkt med 22,7 procent tillväxt jämfört med föregående år och jag kan konstatera att vårt momentum från 2021 också fortsätter under 2022.” kommenterar VD Henrik Bunge.

 

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian