BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2022

1 JANUARI – 31 MARS 2022

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 226,6 MSEK (184,7), en ökning med 22,7 procent.
  • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 91,2 MSEK (85,6), en ökning om 6,6 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,0 procent (53,3).
  • Rörelseresultatet uppgick till 29,3 MSEK (22,4), en ökning om 30,8 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 23,1 MSEK (21,3), en ökning om 8,5 procent.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,92 SEK (0,85).

CITAT FRÅN VD

”2022 inleds mycket starkt med 22,7 procent tillväxt jämfört med föregående år och jag kan konstatera att vårt momentum från 2021 också fortsätter under 2022.” kommenterar VD Henrik Bunge.

 

Tags & categories

Retro-inspired perfection - the Borg Short Graphic Shorts.

#bjornborg #TrainToLive
Carefully crafted, with quality and fit in mind, we have tights for all occasions and activities. Use our Tights Guide at bjornborg.com to find your perfect fit.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Recap from yesterday where our ambassador @mrjulls together with our Creative Director @andreasgran presented AW22 Sports Club Collection. As well hosting a workout followed by dinner in Stockholm. Thank you @studioxvisthlm and everyone involved. 🖤

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Outdoor Training Collection for AW22. Now live on site at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Stay tuned next week.

#bjornborg #TrainToLive
A little glimpse from our showroom in Stockholm. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
@kaesutherland in our latest arrivals.

#bjornborg #TrainToLive
Court goals. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
Join the club.

#bjornborg #TrainToLive