BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2020

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 2,5 procent till 224,9 MSEK (230,6), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 0,1 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel ökade med 13 procent till 20,7 MSEK (18,3). Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 67,8 MSEK (57,9), en ökning om 17 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,4 procent (52,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,4 MSEK (33,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 25,8 MSEK (27,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,02 SEK (1,07).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2020

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 2,8 procent till 544,8 MSEK (560,4), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 2,6 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel ökade med 33 procent till 58,5 MSEK (44,0). Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 170,7 MSEK (143,0), en ökning om 19 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,2 procent (54,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 27,2 MSEK (49,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,6 MSEK (41,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,70 SEK (1,66).

CITAT FRÅN VD

”Vår främsta seger är att vi behåller vårt marknadsledarskap på underkläder för män, samtidigt har vår sportkollektion blivit väl mottagen under kvartalet och försäljningen ökar med 43 procent på vår egen e-handel jämfört med föregående år. I tillägg så ser vi en ökad lönsamhet för kategorin sportkläder vilket är planenligt och mycket glädjande,” kommenterar VD Henrik Bunge.

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian