BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2020

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 2,5 procent till 224,9 MSEK (230,6), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 0,1 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel ökade med 13 procent till 20,7 MSEK (18,3). Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 67,8 MSEK (57,9), en ökning om 17 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,4 procent (52,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,4 MSEK (33,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 25,8 MSEK (27,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,02 SEK (1,07).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2020

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 2,8 procent till 544,8 MSEK (560,4), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 2,6 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel ökade med 33 procent till 58,5 MSEK (44,0). Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 170,7 MSEK (143,0), en ökning om 19 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,2 procent (54,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 27,2 MSEK (49,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,6 MSEK (41,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,70 SEK (1,66).

CITAT FRÅN VD

”Vår främsta seger är att vi behåller vårt marknadsledarskap på underkläder för män, samtidigt har vår sportkollektion blivit väl mottagen under kvartalet och försäljningen ökar med 43 procent på vår egen e-handel jämfört med föregående år. I tillägg så ser vi en ökad lönsamhet för kategorin sportkläder vilket är planenligt och mycket glädjande,” kommenterar VD Henrik Bunge.

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive