BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2020

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 2,5 procent till 224,9 MSEK (230,6), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 0,1 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel ökade med 13 procent till 20,7 MSEK (18,3). Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 67,8 MSEK (57,9), en ökning om 17 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,4 procent (52,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,4 MSEK (33,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 25,8 MSEK (27,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,02 SEK (1,07).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2020

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 2,8 procent till 544,8 MSEK (560,4), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 2,6 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel ökade med 33 procent till 58,5 MSEK (44,0). Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 170,7 MSEK (143,0), en ökning om 19 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,2 procent (54,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 27,2 MSEK (49,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,6 MSEK (41,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,70 SEK (1,66).

CITAT FRÅN VD

”Vår främsta seger är att vi behåller vårt marknadsledarskap på underkläder för män, samtidigt har vår sportkollektion blivit väl mottagen under kvartalet och försäljningen ökar med 43 procent på vår egen e-handel jämfört med föregående år. I tillägg så ser vi en ökad lönsamhet för kategorin sportkläder vilket är planenligt och mycket glädjande,” kommenterar VD Henrik Bunge.

On court, off court - this style works both ways.

#bjornborg #TrainToLive
Summer getaway ☀️

#bjornborg #TrainToLive
Timeless pieces for every occasion. Explore the Centre Collection.

#bjornborg #TrainToLive
At the beach or in the city, your companion for both.

#bjornborg #TrainToLive
Summer essentials.

#bjornborg #TrainToLive
Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive