BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2020

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 2,5 procent till 224,9 MSEK (230,6), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 0,1 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel ökade med 13 procent till 20,7 MSEK (18,3). Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 67,8 MSEK (57,9), en ökning om 17 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,4 procent (52,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,4 MSEK (33,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 25,8 MSEK (27,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,02 SEK (1,07).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2020

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 2,8 procent till 544,8 MSEK (560,4), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 2,6 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel ökade med 33 procent till 58,5 MSEK (44,0). Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 170,7 MSEK (143,0), en ökning om 19 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,2 procent (54,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 27,2 MSEK (49,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,6 MSEK (41,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,70 SEK (1,66).

CITAT FRÅN VD

”Vår främsta seger är att vi behåller vårt marknadsledarskap på underkläder för män, samtidigt har vår sportkollektion blivit väl mottagen under kvartalet och försäljningen ökar med 43 procent på vår egen e-handel jämfört med föregående år. I tillägg så ser vi en ökad lönsamhet för kategorin sportkläder vilket är planenligt och mycket glädjande,” kommenterar VD Henrik Bunge.

Retro-inspired perfection - the Borg Short Graphic Shorts.

#bjornborg #TrainToLive
Carefully crafted, with quality and fit in mind, we have tights for all occasions and activities. Use our Tights Guide at bjornborg.com to find your perfect fit.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Recap from yesterday where our ambassador @mrjulls together with our Creative Director @andreasgran presented AW22 Sports Club Collection. As well hosting a workout followed by dinner in Stockholm. Thank you @studioxvisthlm and everyone involved. 🖤

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Outdoor Training Collection for AW22. Now live on site at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Stay tuned next week.

#bjornborg #TrainToLive
A little glimpse from our showroom in Stockholm. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
@kaesutherland in our latest arrivals.

#bjornborg #TrainToLive
Court goals. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
Join the club.

#bjornborg #TrainToLive