BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2023

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 262,1 MSEK (248,6), en ökning med 5 procent. Valutaneutralt ökade nettoomsättningen med 1 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 95,6 MSEK (83,4), en ökning om 15 procent. Omsättningen för egen e-handel ökade med 25 procent till 37,6 MSEK (30,0).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,6 procent (48,2). Valutaneutralt uppgick bruttovinstmarginalen till 52,5 procent, en ökning om 4,3 procentenheter.
 • Rörelseresultatet uppgick till 40,9 MSEK (30,6), en ökning om 34 procent. Valutaneutralt uppgick rörelseresultatet till 37,0 MSEK, en ökning om 23 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 32,0 MSEK (22,2), en ökning om 44 procent.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,27 SEK (0,88).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 674,6 MSEK (636,8), en ökning med 6 procent. Valutaneutralt ökade nettoomsättningen med 2 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 265,3 MSEK (230,1), en ökning om 15 procent. Omsättningen för egen e-handel ökade med 32 procent till 108,5 MSEK (82,2).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,2 procent (50,4). Valutaneutralt uppgick bruttovinstmarginalen till 54,2 procent, en ökning om 3,8 procentenheter.
 • Rörelseresultatet uppgick till 80,4 MSEK (65,1), en ökning om 23 procent. Valutaneutralt uppgick rörelseresultatet till 78,5 MSEK, en ökning om 23 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 61,0 MSEK (45,6), en ökning om 34 procent.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,43 (1,81).
 • De finansiella mål för Björn Borg som antogs 2019 för en femårsperiod har förlängts utan förändring, och gäller nu tills vidare.

CITAT FRÅN VD

”Återigen förbättrar vi både omsättning och rörelseresultat jämfört med föregående års kvartal,” kommenterar VD Henrik Bunge.

Tags & categories

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive