Björn Borg integrerar skor i den egna verksamheten.

Björn Borg planerar att helt integrera produktkategorin skor. Därmed kommer Björn Borg att designa, produktutveckla och distribuera produkter inom kategorin på samtliga marknader. Även om integrationen på kort sikt kan innebära vissa utmaningar vad gäller att bibehålla samma försäljning och marginaler, förväntas övertagandet av skoverksamheten ge betydande framtida tillväxtmöjligheter.

Som tidigare meddelats har Björn Borgs licenspartner avseende produktkategori skor, Serve & Volley B.V. inlett en företagsrekonstruktion. Björn Borg har idag beslutat att säga upp licensavtalet med Serve & Volley B.V med omedelbar verkan. Beslutet innebär att Björn Borg tar hem all design, produktutveckling och distribution av skor i egen regi. Beslutet kommer att möjliggöra en ökad kontroll över kvalitet, innovation och design men även skapa synergier med andra produktkategorier inom distribution. Björn Borg har sedan tidigare en lång historia av att utveckla och tillverka högpresterande produkter inom kategorierna underkläder, sportkläder och väskor.

Björn Borgs bedömning är att det kommer att bli en bra övergång, från arbetet med en licenspartner till en integration i den egna verksamheten. Björn Borg påbörjar nu arbetet med att skapa 2025 års kollektion i egen regi. Vad gäller de produkter som vår tidigare licenstagare redan har producerat (Vår- och Höstkollektionerna för 2024), finns viss risk för att den inträffade situationen rörande vår tidigare licenstagare kommer att ha en negativ påverkan på Björn Borgs försäljnings- och leveransmöjligheter. Det är svårt att uppskatta om det blir någon sådan negativ påverkan, och vad den i så fall kan komma att uppgå till. Björn Borgs nuvarande bedömning är att den maximala påverkan detta kan ha på resultatet är en negativ påverkan om 5 MSEK på Björn Borg-koncernens resultat (EBIT) 2024.

På lång sikt bedömer Björn Borg att integrationen av produktkategorin skor kommer att bidra till en ökat tillväxt utan att negativt påverka Björn Borgs möjligheter att uppnå bolagets långsiktiga finansiella mål om minst 10 % årlig rörelsemarginal.

Björn Borgs VD Henrik Bunge konstaterar “Vi har sedan tidigare distributionen av skor i Sverige, Danmark och Finland, att nu också inkludera resten av Europa och samtidigt integrerar design och produktutveckling är nästa naturliga steg i vår resa att bygga ett globalt sportmodevarumärke. Min bedömning är att kategorin skor har en mycket stor tillväxtpotential framåt.

Under 2023 stod produktkategorin skor för en omsättning för Björn Borg-koncernen om cirka 73 MSEK (76 MSEK 2022). Av Björn Borg-koncernens resultat (EBIT) 2023 var cirka 17 MSEK (5.5 MSEK 2022) hänförligt till produktkategorin skor.

Tags & categories

On court, off court - this style works both ways.

#bjornborg #TrainToLive
Summer getaway ☀️

#bjornborg #TrainToLive
Timeless pieces for every occasion. Explore the Centre Collection.

#bjornborg #TrainToLive
At the beach or in the city, your companion for both.

#bjornborg #TrainToLive
Summer essentials.

#bjornborg #TrainToLive
Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive