Björn Borg integrerar skor i den egna verksamheten.

Björn Borg planerar att helt integrera produktkategorin skor. Därmed kommer Björn Borg att designa, produktutveckla och distribuera produkter inom kategorin på samtliga marknader. Även om integrationen på kort sikt kan innebära vissa utmaningar vad gäller att bibehålla samma försäljning och marginaler, förväntas övertagandet av skoverksamheten ge betydande framtida tillväxtmöjligheter.

Som tidigare meddelats har Björn Borgs licenspartner avseende produktkategori skor, Serve & Volley B.V. inlett en företagsrekonstruktion. Björn Borg har idag beslutat att säga upp licensavtalet med Serve & Volley B.V med omedelbar verkan. Beslutet innebär att Björn Borg tar hem all design, produktutveckling och distribution av skor i egen regi. Beslutet kommer att möjliggöra en ökad kontroll över kvalitet, innovation och design men även skapa synergier med andra produktkategorier inom distribution. Björn Borg har sedan tidigare en lång historia av att utveckla och tillverka högpresterande produkter inom kategorierna underkläder, sportkläder och väskor.

Björn Borgs bedömning är att det kommer att bli en bra övergång, från arbetet med en licenspartner till en integration i den egna verksamheten. Björn Borg påbörjar nu arbetet med att skapa 2025 års kollektion i egen regi. Vad gäller de produkter som vår tidigare licenstagare redan har producerat (Vår- och Höstkollektionerna för 2024), finns viss risk för att den inträffade situationen rörande vår tidigare licenstagare kommer att ha en negativ påverkan på Björn Borgs försäljnings- och leveransmöjligheter. Det är svårt att uppskatta om det blir någon sådan negativ påverkan, och vad den i så fall kan komma att uppgå till. Björn Borgs nuvarande bedömning är att den maximala påverkan detta kan ha på resultatet är en negativ påverkan om 5 MSEK på Björn Borg-koncernens resultat (EBIT) 2024.

På lång sikt bedömer Björn Borg att integrationen av produktkategorin skor kommer att bidra till en ökat tillväxt utan att negativt påverka Björn Borgs möjligheter att uppnå bolagets långsiktiga finansiella mål om minst 10 % årlig rörelsemarginal.

Björn Borgs VD Henrik Bunge konstaterar “Vi har sedan tidigare distributionen av skor i Sverige, Danmark och Finland, att nu också inkludera resten av Europa och samtidigt integrerar design och produktutveckling är nästa naturliga steg i vår resa att bygga ett globalt sportmodevarumärke. Min bedömning är att kategorin skor har en mycket stor tillväxtpotential framåt.

Under 2023 stod produktkategorin skor för en omsättning för Björn Borg-koncernen om cirka 73 MSEK (76 MSEK 2022). Av Björn Borg-koncernens resultat (EBIT) 2023 var cirka 17 MSEK (5.5 MSEK 2022) hänförligt till produktkategorin skor.

Tags & categories

Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive
Must-haves. Studio oversized set together with Logo Core Thong.

#bjornborg #TrainToLive
We’re not talking game-changers - we’re the legends.

With an underwear legacy that screams market domination, quality underwear is kind of our thing. We’ve been on this journey for over a decade, perfecting materials, fit and comfort like it’s an art form - now we’re proud to introduce new flattering designs to match.

#bjornborg #TrainToLive