Björn Borgs årsredovisning 2016

Björn Borgs årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns nu tillgänglig på https://corporate.bjornborg.com/en/section/investors/annual-reports/

Som tidigare har kommunicerats hålls Björn Borgs årsstämma den 11 maj 2017 klockan 17:30 på Björn Borgs huvudkontor, Tulegatan 11, 113 53 Stockholm. Anmälan om närvaro på stämman görs via hemsidan på https://corporate.bjornborg.com/en/annual-general-meeting-2017/

Prenumerera på nyheter från Björn Borg: https://corporate.bjornborg.com/en/subscribe-investors/

För vidare information, vänligen kontakta:

Daniel Grohman, CFO
daniel.grohman@bjornborg.com
Phone: 46 85 06 337 00

Tags & categories