BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2010


1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2010

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 13 procent till 115,9 MSEK (102,2), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 15 procent.
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 56,3 procent (55,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 24,5 MSEK (19,4), en ökning med 26 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,6 MSEK (13,5), en ökning med 29 procent.
 • Resultat per aktie ökade till SEK 0,70 (0,54). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,70 SEK (0,53).
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 4 procent till 428 MSEK (410), exklusive valutaeffekter ökade försäljningen med 12 procent.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2010

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 3 procent till 536,0 MSEK (519,9), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 7 procent.
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 53,6 procent (51,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 126,0 MSEK (112,6), en ökning med 12 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 90,8 MSEK (80,9), en ökning med 12 procent.
 • Resultat per aktie ökade till SEK 3,61 (3,22). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 3,57 SEK (3,21).
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 7 procent till 1 733 MSEK (1 872), exklusive valutaeffekter minskade försäljningen med 1 procent.
 • Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utskiftning om 5,20 SEK per aktie. För 2009 utgick en utdelning om 5,00 SEK per aktie.

CITAT FRÅN VD
“Under 2010 har vi genomfört flera viktiga förändringar för att fokusera på underkläder och för att säkra en fortsatt lönsam tillväxt. Vi har anpassat organisationen, ökat tempot i produktutvecklingen och justerat samarbetsformerna med distributörerna. Vi har också licensierat ut produktområden för att förbättra förutsättningarna för dessa. För koncernen innebar årets sista kvartal en bra omsättnings- och resultatutveckling. Samtidigt kan vi konstatera att flera marknader i Sydeuropa har det tufft finansiellt och att det tar tid att nå större volymer på de nyetablerade marknaderna”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2011 kl. 07.30.

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian