BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2010


1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2010

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 13 procent till 115,9 MSEK (102,2), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 15 procent.
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 56,3 procent (55,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 24,5 MSEK (19,4), en ökning med 26 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,6 MSEK (13,5), en ökning med 29 procent.
 • Resultat per aktie ökade till SEK 0,70 (0,54). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,70 SEK (0,53).
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 4 procent till 428 MSEK (410), exklusive valutaeffekter ökade försäljningen med 12 procent.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2010

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 3 procent till 536,0 MSEK (519,9), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 7 procent.
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 53,6 procent (51,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 126,0 MSEK (112,6), en ökning med 12 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 90,8 MSEK (80,9), en ökning med 12 procent.
 • Resultat per aktie ökade till SEK 3,61 (3,22). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 3,57 SEK (3,21).
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 7 procent till 1 733 MSEK (1 872), exklusive valutaeffekter minskade försäljningen med 1 procent.
 • Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utskiftning om 5,20 SEK per aktie. För 2009 utgick en utdelning om 5,00 SEK per aktie.

CITAT FRÅN VD
“Under 2010 har vi genomfört flera viktiga förändringar för att fokusera på underkläder och för att säkra en fortsatt lönsam tillväxt. Vi har anpassat organisationen, ökat tempot i produktutvecklingen och justerat samarbetsformerna med distributörerna. Vi har också licensierat ut produktområden för att förbättra förutsättningarna för dessa. För koncernen innebar årets sista kvartal en bra omsättnings- och resultatutveckling. Samtidigt kan vi konstatera att flera marknader i Sydeuropa har det tufft finansiellt och att det tar tid att nå större volymer på de nyetablerade marknaderna”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2011 kl. 07.30.

Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive
Must-haves. Studio oversized set together with Logo Core Thong.

#bjornborg #TrainToLive
We’re not talking game-changers - we’re the legends.

With an underwear legacy that screams market domination, quality underwear is kind of our thing. We’ve been on this journey for over a decade, perfecting materials, fit and comfort like it’s an art form - now we’re proud to introduce new flattering designs to match.

#bjornborg #TrainToLive