BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 20131 OKTOBER – 31 DECEMBER 2013

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 28 procent
  till 100,3 MSEK (138,7), minskningen var densamma exklusive valuta effekter.
 • Utleveranser om cirka 25 MSEK har förskjutits över
  årsskiftet, jämfört med samma leveransschema föregående år. Effekten på
  rörelseresultatet är cirka 12 MSEK.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,5 procent
  (51,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till –12,5 MSEK
  (15,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till –11,0 MSEK
  (11,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning
  uppgick till –0,40 SEK (0,45).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade
  med 12 procent till 332 MSEK (376). Minskningen var densamma exklusive
  valutaeffekter.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2013

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 9 procent
  till 499,2 MSEK (551,4), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 8
  procent.
 • Årets rörelseresultat påverkades negativt med
  cirka 12 MSEK av leveransförskjutningar och av engångseffekter om cirka 14 MSEK för
  verksamheten i Kina samt en reserv för avgående VD, totalt cirka 26 MSEK.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,9 procent
  (50,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 21,2 MSEK (69,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 13,9 MSEK
  (47,2).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning
  uppgick till 0,86 SEK (2,11).
 • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) minskade
  med 5 procent till 1 521 MSEK (1 598). Exklusive valutaeffekter var nedgången 4
  procent.
 • Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en
  utskiftning om 1,50 SEK (3,00) per aktie, motsvarande totalt 37,7 MSEK (75,4).

CITAT FRÅN VD
”Som tidigare rapporterats under året har
den fortsatt svaga efterfrågan i detaljhandeln på många av Björn Borgs marknader, och
i synnerhet den holländska, präglat 2013. Detta tillsammans med betydande
leveransförskjutningar vid årsskiftet och bland annat avvecklingskostnader för den
kinesiska verksamheten har bidragit till den kraftiga nedgång i omsättning och
resultat som vi redovisar för helåret och fjärde kvartalet. De egna verksamheterna i
England och Finland utvecklas positivt liksom den egna detalj- och e-handeln”,
kommenterar tf VD Henrik Fischer.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Fischer,
tf VD, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra
enligt lag om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för
offentliggörande den 14 februari 2014 kl 07.30.

BJÖRN BORG-KONCERNEN I KORTHET
Koncernen äger varumärket Björn
Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds sportkläder och doft,
samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på
ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-
koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till
konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn
Borg-produkter 2013 till cirka 1,5 miljarder kronor exklusive moms, i konsumentledet.
Koncernens nettoomsättning uppgick 2013 till 499 MSEK och medelantalet anställda var
159. Björn Borg är noterat på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis courts in Los Angeles, California.

#bjornborg #TrainToLive
We’ve been perfecting underwear for over thirty years. Find your perfect fit at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A little recap from yesterday’s event in Helsinki, Finland, where our ambassador @robinpackalen hosted a daytime workout session @trib3fi followed by lunch and snacks. Thank you everyone involved for a great afternoon. 🫶

#bjornborg #TrainToLive
Court goals.

#bjornborg #TrainToLive