BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2013


1 APRIL – 30 JUNI 2013

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 pro cent till 107,8 MSEK (105,5), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 5 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,1 procent (52,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (4,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,4 MSEK (1,0).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,23 SEK (0,10).

1 JANUARI – 30 JUNI 2013

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 3 procent till 239,2 MSEK (246,0), exklusive valutaeffekter var omsättningen oförändrad.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,7 procent (49,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,1 MSEK (19,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 9,4 MSEK (10,3).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,52 SEK (0,55).
         

CITAT FRÅN VD
”Vi ökar vår omsättning under kvartalet och noterar en positiv utveckling i vår egen retail, såväl i Björn Borg-butiker som i vår egen e-handel. Den nyligen förvärvade verksamheten i Finland bidrog positivt till koncernens resultat, som dock samtidigt påverkades negativt av ett fortsatt tufft detaljhandelsklimat i Holland. Avseende Kina fortsätter vi titta på olika alternativ, där en avveckling av verksamheten under 2013 kan bli aktuell”, kommenterar VD Arthur Engel.

          
För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2013 kl 07.30.

BJÖRN BORG-KONCERNEN I KORTHET
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds sportkläder och doft, samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2012 till cirka 1,6 miljarder kronor exklusive moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2012 till 551 MSEK och medelantalet anställda var 139. Björn Borg är noterat på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive
Must-haves. Studio oversized set together with Logo Core Thong.

#bjornborg #TrainToLive
We’re not talking game-changers - we’re the legends.

With an underwear legacy that screams market domination, quality underwear is kind of our thing. We’ve been on this journey for over a decade, perfecting materials, fit and comfort like it’s an art form - now we’re proud to introduce new flattering designs to match.

#bjornborg #TrainToLive