BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2013


1 APRIL – 30 JUNI 2013

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 pro cent till 107,8 MSEK (105,5), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 5 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,1 procent (52,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (4,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,4 MSEK (1,0).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,23 SEK (0,10).

1 JANUARI – 30 JUNI 2013

 • Koncernens nettoomsättning minskade med 3 procent till 239,2 MSEK (246,0), exklusive valutaeffekter var omsättningen oförändrad.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,7 procent (49,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,1 MSEK (19,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 9,4 MSEK (10,3).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,52 SEK (0,55).
         

CITAT FRÅN VD
”Vi ökar vår omsättning under kvartalet och noterar en positiv utveckling i vår egen retail, såväl i Björn Borg-butiker som i vår egen e-handel. Den nyligen förvärvade verksamheten i Finland bidrog positivt till koncernens resultat, som dock samtidigt påverkades negativt av ett fortsatt tufft detaljhandelsklimat i Holland. Avseende Kina fortsätter vi titta på olika alternativ, där en avveckling av verksamheten under 2013 kan bli aktuell”, kommenterar VD Arthur Engel.

          
För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2013 kl 07.30.

BJÖRN BORG-KONCERNEN I KORTHET
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds sportkläder och doft, samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2012 till cirka 1,6 miljarder kronor exklusive moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2012 till 551 MSEK och medelantalet anställda var 139. Björn Borg är noterat på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

Heritage. 

#bjornborg #TrainToLive
Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg