BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014


1 APRIL – 30 JUNI 2014

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 8 procent till 97,0 MSEK (105,8), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 10 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,5 procent (52,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (0,9).
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,2 MSEK (3,4).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,15 SEK (0,23).

1 JANUARI – 30 JUNI 2014

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 239,8 MSEK (236,5), exklusive valuta effekter var omsättningen oförändrad.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,7 procent (51,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 19,6 MSEK (10,1).
  • Resultat efter skatt uppgick till 17,6 MSEK (9,4).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,76 SEK (0,52).

CITAT FRÅN VD

”Under det andra kvartalet upplevde vi och våra distributörer fortsatt tuffa marknadsförhållanden, framför allt på de större marknaderna. Positivt är att de egna verksamheterna i Finland och England fortsätter att utvecklas bra. Samtidigt har vi en god kostnadskontroll. Nu ser jag fram emot att arbeta med teamet på Björn Borg för att skapa en tydlig riktning samt att öka vårt fokus på våra slutkonsumenter. Nu kör vi!”, säger Henrik Bunge, nytillträdd VD för Björn Borg.

  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2014 kl 07.30.

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg