BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014


1 APRIL – 30 JUNI 2014

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 8 procent till 97,0 MSEK (105,8), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 10 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,5 procent (52,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (0,9).
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,2 MSEK (3,4).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,15 SEK (0,23).

1 JANUARI – 30 JUNI 2014

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 239,8 MSEK (236,5), exklusive valuta effekter var omsättningen oförändrad.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,7 procent (51,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 19,6 MSEK (10,1).
  • Resultat efter skatt uppgick till 17,6 MSEK (9,4).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,76 SEK (0,52).

CITAT FRÅN VD

”Under det andra kvartalet upplevde vi och våra distributörer fortsatt tuffa marknadsförhållanden, framför allt på de större marknaderna. Positivt är att de egna verksamheterna i Finland och England fortsätter att utvecklas bra. Samtidigt har vi en god kostnadskontroll. Nu ser jag fram emot att arbeta med teamet på Björn Borg för att skapa en tydlig riktning samt att öka vårt fokus på våra slutkonsumenter. Nu kör vi!”, säger Henrik Bunge, nytillträdd VD för Björn Borg.

  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2014 kl 07.30.

Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Recap from yesterday where our ambassador @mrjulls together with our Creative Director @andreasgran presented AW22 Sports Club Collection. As well hosting a workout followed by dinner in Stockholm. Thank you @studioxvisthlm and everyone involved. 🖤

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Outdoor Training Collection for AW22. Now live on site at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Stay tuned next week.

#bjornborg #TrainToLive
A little glimpse from our showroom in Stockholm. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
@kaesutherland in our latest arrivals.

#bjornborg #TrainToLive
Court goals. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
Join the club.

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Sports Club - now available online and in-store.

#bjornborg #TrainToLive