BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2012


FÖRSTA KVARTALET
1 JANUARI – 31 MARS 2012

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 7 procent till 140,5 MSEK (151,3), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 8 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 48,0 procent (50,4).
  • Rörelseresultatet uppgick till 14,6 MSEK (28,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till 9,3 MSEK (20,7).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,44 SEK (0,89). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,44 SEK (0,88).
  • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) ökade med 4 procent till 448 MSEK (431). Uppgången var densamma även exklusive valuta effekter.
  • Emission av ett femårigt obligationslån om 200 MSEK.

CITAT FRÅN VD
“Vi lämnar ett svagt kvartal bakom oss. Omsättningen påverkades negativt från försiktiga inköp under hösten och resultatet tyngdes av planenligt ökade kostnader, inte minst från våra satsningar på nya marknader och från ett uppmärksammat varumärkesevent i London. Vi hade samtidigt en växande varumärkesförsäljning med en ökning för mindre marknader, samt en fortsatt stark e-handel. Vidare upplever vi att lagernivåerna hos våra partners sedan början av året generellt är lägre, och vi ser med tillförsikt fram mot resten av 2012”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2012 kl. 18.00.

Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive
Must-haves. Studio oversized set together with Logo Core Thong.

#bjornborg #TrainToLive
We’re not talking game-changers - we’re the legends.

With an underwear legacy that screams market domination, quality underwear is kind of our thing. We’ve been on this journey for over a decade, perfecting materials, fit and comfort like it’s an art form - now we’re proud to introduce new flattering designs to match.

#bjornborg #TrainToLive