BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2012


FÖRSTA KVARTALET
1 JANUARI – 31 MARS 2012

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 7 procent till 140,5 MSEK (151,3), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 8 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 48,0 procent (50,4).
  • Rörelseresultatet uppgick till 14,6 MSEK (28,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till 9,3 MSEK (20,7).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,44 SEK (0,89). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,44 SEK (0,88).
  • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) ökade med 4 procent till 448 MSEK (431). Uppgången var densamma även exklusive valuta effekter.
  • Emission av ett femårigt obligationslån om 200 MSEK.

CITAT FRÅN VD
“Vi lämnar ett svagt kvartal bakom oss. Omsättningen påverkades negativt från försiktiga inköp under hösten och resultatet tyngdes av planenligt ökade kostnader, inte minst från våra satsningar på nya marknader och från ett uppmärksammat varumärkesevent i London. Vi hade samtidigt en växande varumärkesförsäljning med en ökning för mindre marknader, samt en fortsatt stark e-handel. Vidare upplever vi att lagernivåerna hos våra partners sedan början av året generellt är lägre, och vi ser med tillförsikt fram mot resten av 2012”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2012 kl. 18.00.

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive