BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2012


FÖRSTA KVARTALET
1 JANUARI – 31 MARS 2012

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 7 procent till 140,5 MSEK (151,3), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 8 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 48,0 procent (50,4).
  • Rörelseresultatet uppgick till 14,6 MSEK (28,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till 9,3 MSEK (20,7).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,44 SEK (0,89). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,44 SEK (0,88).
  • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) ökade med 4 procent till 448 MSEK (431). Uppgången var densamma även exklusive valuta effekter.
  • Emission av ett femårigt obligationslån om 200 MSEK.

CITAT FRÅN VD
“Vi lämnar ett svagt kvartal bakom oss. Omsättningen påverkades negativt från försiktiga inköp under hösten och resultatet tyngdes av planenligt ökade kostnader, inte minst från våra satsningar på nya marknader och från ett uppmärksammat varumärkesevent i London. Vi hade samtidigt en växande varumärkesförsäljning med en ökning för mindre marknader, samt en fortsatt stark e-handel. Vidare upplever vi att lagernivåerna hos våra partners sedan början av året generellt är lägre, och vi ser med tillförsikt fram mot resten av 2012”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2012 kl. 18.00.

The goal is to become a better version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
A smooth sensation. Our Studio Collection features silky-smooth, colourful and flattering pieces that fit perfectly together.
Get yours at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A new and exciting material we use in our SS23 Collection is REPREVE® Our Ocean™.
“To produce these fibres, plastics at high risk of entering the ocean are collected in coastal areas in developing countries or areas that lack formal waste or recycling systems. The waste is cleaned, broken down, certified by a third-party organisation, and transformed into premium fibres.”
Read more about the materials we use on bjornborg.com/sustainability.

#bjornborg #TrainToLive
New SS23 Collection now available at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. 
It’s not about being first over the finish line or lifting the heaviest, that’s just bullsh*t. It’s about being bold, having the best ideas and never giving up. 

#bjornborg #TrainToLive
Let’s continue to push sustainable boundaries together. Read more about our sustainability initiatives at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
30 years of perfection. With long-fibre organic cotton, flexible stretch and a perfect fit - the Premium Cotton Stretch.

#bjornborg #TrainToLive
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
We don’t live to train. We #TrainToLive.

#bjornborg
At Björn Borg, we believe sustainable products are long-lived and comes with a great fit. To support you becoming the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @giulialachdebere.

#bjornborg #TrainToLive