BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2008


Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2008
* Varumärkesförsäljningen* ökade med 7 procent till 704 MSEK (657).
* Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 1 60,8 MSEK (148,6).
* Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,1 procent (54,6).
* Rörelseresultatet ökade med 1 procent till 49,7 MSEK (49,2).
* Resultat efter skatt ökade med 7 procent till 37,6 MSEK (35,2).
* Resultat per aktie ökade med 6 procent till 1 ,50 SEK (1,42). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1 ,50 SEK (1,41).

Niomånadersperioden 1 januari – 30 september 2008

  • Varumärkesförsäljningen* ökade med 1 8 procent till 1 869 MSEK (1 584).
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 395,3 MSEK (355,1).
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,7 procent (53,4).
  • Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 1 02,7 MSEK (99,8).
  • Resultat efter skatt ökade med 6 procent till 76,4 MSEK (71,8).
  • Resultat per aktie ökade med 3 procent till 3,05 SEK (2,96). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 3,04 SEK (2,92).

Kommentar från VD
“Björn Borg hade en fortsatt positiv utveckling under kvartalet. Vi är ödmjuka inför framtiden och bevakar de omvärldsfaktorer
som kan påverka konsumenterna, men koncentrerar oss på vårt långsiktiga arbete med utveckling och
fortsatt expansion av varumärket och bolaget Björn Borg”, säger bolagets nytillträdde VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Tags & categories

Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive
Must-haves. Studio oversized set together with Logo Core Thong.

#bjornborg #TrainToLive
We’re not talking game-changers - we’re the legends.

With an underwear legacy that screams market domination, quality underwear is kind of our thing. We’ve been on this journey for over a decade, perfecting materials, fit and comfort like it’s an art form - now we’re proud to introduce new flattering designs to match.

#bjornborg #TrainToLive