BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2008


Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2008
* Varumärkesförsäljningen* ökade med 7 procent till 704 MSEK (657).
* Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 1 60,8 MSEK (148,6).
* Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,1 procent (54,6).
* Rörelseresultatet ökade med 1 procent till 49,7 MSEK (49,2).
* Resultat efter skatt ökade med 7 procent till 37,6 MSEK (35,2).
* Resultat per aktie ökade med 6 procent till 1 ,50 SEK (1,42). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1 ,50 SEK (1,41).

Niomånadersperioden 1 januari – 30 september 2008

  • Varumärkesförsäljningen* ökade med 1 8 procent till 1 869 MSEK (1 584).
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 395,3 MSEK (355,1).
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,7 procent (53,4).
  • Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 1 02,7 MSEK (99,8).
  • Resultat efter skatt ökade med 6 procent till 76,4 MSEK (71,8).
  • Resultat per aktie ökade med 3 procent till 3,05 SEK (2,96). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 3,04 SEK (2,92).

Kommentar från VD
“Björn Borg hade en fortsatt positiv utveckling under kvartalet. Vi är ödmjuka inför framtiden och bevakar de omvärldsfaktorer
som kan påverka konsumenterna, men koncentrerar oss på vårt långsiktiga arbete med utveckling och
fortsatt expansion av varumärket och bolaget Björn Borg”, säger bolagets nytillträdde VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Tags & categories

Filip in our latest AW23 Borg Collection.

#bjornborg #TrainToLive
Perfected since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
Saturday morning. A perfect time to do the things you love the most, a perfect time to take care of your body, soul and mind.

#bjornborg #TrainToLive
Time to enjoy the weekend. Happy Friday.

#bjornborg #TrainToLive
Esther wearing Seamless Set in color Balsam Green.

#bjornborg #TrainToLive
Behind the scenes from one of the locations during our AW23 photo shoot.

#bjornborg #TrainToLive
Monte Carlo Country Club.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg