BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2008


Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2008
* Varumärkesförsäljningen* ökade med 7 procent till 704 MSEK (657).
* Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 1 60,8 MSEK (148,6).
* Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,1 procent (54,6).
* Rörelseresultatet ökade med 1 procent till 49,7 MSEK (49,2).
* Resultat efter skatt ökade med 7 procent till 37,6 MSEK (35,2).
* Resultat per aktie ökade med 6 procent till 1 ,50 SEK (1,42). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1 ,50 SEK (1,41).

Niomånadersperioden 1 januari – 30 september 2008

  • Varumärkesförsäljningen* ökade med 1 8 procent till 1 869 MSEK (1 584).
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 395,3 MSEK (355,1).
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,7 procent (53,4).
  • Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 1 02,7 MSEK (99,8).
  • Resultat efter skatt ökade med 6 procent till 76,4 MSEK (71,8).
  • Resultat per aktie ökade med 3 procent till 3,05 SEK (2,96). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 3,04 SEK (2,92).

Kommentar från VD
“Björn Borg hade en fortsatt positiv utveckling under kvartalet. Vi är ödmjuka inför framtiden och bevakar de omvärldsfaktorer
som kan påverka konsumenterna, men koncentrerar oss på vårt långsiktiga arbete med utveckling och
fortsatt expansion av varumärket och bolaget Björn Borg”, säger bolagets nytillträdde VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Tags & categories

On court, off court - this style works both ways.

#bjornborg #TrainToLive
Summer getaway ☀️

#bjornborg #TrainToLive
Timeless pieces for every occasion. Explore the Centre Collection.

#bjornborg #TrainToLive
At the beach or in the city, your companion for both.

#bjornborg #TrainToLive
Summer essentials.

#bjornborg #TrainToLive
Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive