BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2010


1 JULI – 30 SEPTEMBER 2010

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 10 procent till 171,0 MSEK (155,2), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 11 procent till 171,6 MSEK (155,2).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 52,6 procent (50,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 51,5 MSEK (43,5), en ökning med 19 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 36,7 MSEK (30,1) en ökning med 22 procent.
 • Resultat per aktie ökade till SEK 1,46 (1,20). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,44 SEK (1,19).
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 507 MSEK (502).
 • En avsiktsförklaring har ingåtts om distribution i Schweiz.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2010

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 420,1 MSEK (417,7), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 5 procent till 437,3 MSEK (417,7).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 52,8 procent (50,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 101,5 MSEK (93,2), en ökning med 9 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 73,2 MSEK (67,4) en ökning med 9 procent.
 • Resultat per aktie ökade till SEK 2,91 (2,68). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 2,87 SEK (2,68).
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 11 procent till 1 305 MSEK (1 462).

CITAT FRÅN VD
“Under tredje kvartalet har ett flertal produktnyheter nått butikerna, bland annat konstruerade bh:ar och boxershorts, och tempot i produktutvecklingen är fortsatt hög. Skoverksamheten som licensierades ut i början av året utvecklas positivt och vi upplever att fokuseringen av koncernens resurser på huvudområdet underkläder ger resultat. Sammantaget visar utvecklingen i det tredje kvartalet att den positiva trenden under året håller i sig och vi kan uppvisa såväl ökad omsättning som förbättrat resultat och goda marginaler”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2010 kl. 07.30.

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg