BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2010


1 JULI – 30 SEPTEMBER 2010

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 10 procent till 171,0 MSEK (155,2), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 11 procent till 171,6 MSEK (155,2).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 52,6 procent (50,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 51,5 MSEK (43,5), en ökning med 19 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 36,7 MSEK (30,1) en ökning med 22 procent.
 • Resultat per aktie ökade till SEK 1,46 (1,20). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,44 SEK (1,19).
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 507 MSEK (502).
 • En avsiktsförklaring har ingåtts om distribution i Schweiz.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2010

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 420,1 MSEK (417,7), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 5 procent till 437,3 MSEK (417,7).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 52,8 procent (50,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 101,5 MSEK (93,2), en ökning med 9 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 73,2 MSEK (67,4) en ökning med 9 procent.
 • Resultat per aktie ökade till SEK 2,91 (2,68). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 2,87 SEK (2,68).
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 11 procent till 1 305 MSEK (1 462).

CITAT FRÅN VD
“Under tredje kvartalet har ett flertal produktnyheter nått butikerna, bland annat konstruerade bh:ar och boxershorts, och tempot i produktutvecklingen är fortsatt hög. Skoverksamheten som licensierades ut i början av året utvecklas positivt och vi upplever att fokuseringen av koncernens resurser på huvudområdet underkläder ger resultat. Sammantaget visar utvecklingen i det tredje kvartalet att den positiva trenden under året håller i sig och vi kan uppvisa såväl ökad omsättning som förbättrat resultat och goda marginaler”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2010 kl. 07.30.

For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis courts in Los Angeles, California.

#bjornborg #TrainToLive
We’ve been perfecting underwear for over thirty years. Find your perfect fit at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A little recap from yesterday’s event in Helsinki, Finland, where our ambassador @robinpackalen hosted a daytime workout session @trib3fi followed by lunch and snacks. Thank you everyone involved for a great afternoon. 🫶

#bjornborg #TrainToLive
Court goals.

#bjornborg #TrainToLive