BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2010


1 JULI – 30 SEPTEMBER 2010

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 10 procent till 171,0 MSEK (155,2), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 11 procent till 171,6 MSEK (155,2).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 52,6 procent (50,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 51,5 MSEK (43,5), en ökning med 19 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 36,7 MSEK (30,1) en ökning med 22 procent.
 • Resultat per aktie ökade till SEK 1,46 (1,20). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,44 SEK (1,19).
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 507 MSEK (502).
 • En avsiktsförklaring har ingåtts om distribution i Schweiz.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2010

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 420,1 MSEK (417,7), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 5 procent till 437,3 MSEK (417,7).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 52,8 procent (50,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 101,5 MSEK (93,2), en ökning med 9 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 73,2 MSEK (67,4) en ökning med 9 procent.
 • Resultat per aktie ökade till SEK 2,91 (2,68). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 2,87 SEK (2,68).
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 11 procent till 1 305 MSEK (1 462).

CITAT FRÅN VD
“Under tredje kvartalet har ett flertal produktnyheter nått butikerna, bland annat konstruerade bh:ar och boxershorts, och tempot i produktutvecklingen är fortsatt hög. Skoverksamheten som licensierades ut i början av året utvecklas positivt och vi upplever att fokuseringen av koncernens resurser på huvudområdet underkläder ger resultat. Sammantaget visar utvecklingen i det tredje kvartalet att den positiva trenden under året håller i sig och vi kan uppvisa såväl ökad omsättning som förbättrat resultat och goda marginaler”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2010 kl. 07.30.

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive