BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2010


1 JULI – 30 SEPTEMBER 2010

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 10 procent till 171,0 MSEK (155,2), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 11 procent till 171,6 MSEK (155,2).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 52,6 procent (50,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 51,5 MSEK (43,5), en ökning med 19 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 36,7 MSEK (30,1) en ökning med 22 procent.
 • Resultat per aktie ökade till SEK 1,46 (1,20). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,44 SEK (1,19).
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 507 MSEK (502).
 • En avsiktsförklaring har ingåtts om distribution i Schweiz.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2010

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 420,1 MSEK (417,7), exklusive valuta effekter ökade omsättningen med 5 procent till 437,3 MSEK (417,7).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 52,8 procent (50,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 101,5 MSEK (93,2), en ökning med 9 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 73,2 MSEK (67,4) en ökning med 9 procent.
 • Resultat per aktie ökade till SEK 2,91 (2,68). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 2,87 SEK (2,68).
 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) minskade med 11 procent till 1 305 MSEK (1 462).

CITAT FRÅN VD
“Under tredje kvartalet har ett flertal produktnyheter nått butikerna, bland annat konstruerade bh:ar och boxershorts, och tempot i produktutvecklingen är fortsatt hög. Skoverksamheten som licensierades ut i början av året utvecklas positivt och vi upplever att fokuseringen av koncernens resurser på huvudområdet underkläder ger resultat. Sammantaget visar utvecklingen i det tredje kvartalet att den positiva trenden under året håller i sig och vi kan uppvisa såväl ökad omsättning som förbättrat resultat och goda marginaler”, kommenterar VD Arthur Engel.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2010 kl. 07.30.

Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Heritage.

📷 @ibs_almahmoud 

#bjornborg #TrainToLive
Must-haves. Studio oversized set together with Logo Core Thong.

#bjornborg #TrainToLive
We’re not talking game-changers - we’re the legends.

With an underwear legacy that screams market domination, quality underwear is kind of our thing. We’ve been on this journey for over a decade, perfecting materials, fit and comfort like it’s an art form - now we’re proud to introduce new flattering designs to match.

#bjornborg #TrainToLive