BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014


1 JULI – 30 SEPTEMBER 2014

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 163,7 MSEK (160,2), exklusive valutaeffekter var omsättningen oförändrad.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,4 procent (51,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till 32,8 MSEK (23,6).
  • Resultat efter skatt uppgick till 24,0 MSEK (15,5).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,00 SEK (0,74).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2014

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 403,5 MSEK (396,8), exklusive valutaeffekter var omsättningen oförändrad.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,6 procent (51,3).
  • Rörelseresultatet uppgick till 52,4 MSEK (33,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till 41,7 MSEK (24,9).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,76 SEK (1,26).

CITAT FRÅN VD

”Höjdpunkterna för det tredje kvartalet var vår medverkan på modeveckan, god lönsamhetsutveckling samt god tillväxt för vår e-handel”, säger Henrik Bunge, VD för Björn Borg.

   
För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2014 kl 07.30.

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive