BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014


1 JULI – 30 SEPTEMBER 2014

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 163,7 MSEK (160,2), exklusive valutaeffekter var omsättningen oförändrad.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,4 procent (51,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till 32,8 MSEK (23,6).
  • Resultat efter skatt uppgick till 24,0 MSEK (15,5).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,00 SEK (0,74).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2014

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 403,5 MSEK (396,8), exklusive valutaeffekter var omsättningen oförändrad.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,6 procent (51,3).
  • Rörelseresultatet uppgick till 52,4 MSEK (33,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till 41,7 MSEK (24,9).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,76 SEK (1,26).

CITAT FRÅN VD

”Höjdpunkterna för det tredje kvartalet var vår medverkan på modeveckan, god lönsamhetsutveckling samt god tillväxt för vår e-handel”, säger Henrik Bunge, VD för Björn Borg.

   
För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2014 kl 07.30.

Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Recap from yesterday where our ambassador @mrjulls together with our Creative Director @andreasgran presented AW22 Sports Club Collection. As well hosting a workout followed by dinner in Stockholm. Thank you @studioxvisthlm and everyone involved. 🖤

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Outdoor Training Collection for AW22. Now live on site at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Stay tuned next week.

#bjornborg #TrainToLive
A little glimpse from our showroom in Stockholm. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
@kaesutherland in our latest arrivals.

#bjornborg #TrainToLive
Court goals. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
Join the club.

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Sports Club - now available online and in-store.

#bjornborg #TrainToLive