BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014


1 JULI – 30 SEPTEMBER 2014

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 163,7 MSEK (160,2), exklusive valutaeffekter var omsättningen oförändrad.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,4 procent (51,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till 32,8 MSEK (23,6).
  • Resultat efter skatt uppgick till 24,0 MSEK (15,5).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,00 SEK (0,74).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2014

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 403,5 MSEK (396,8), exklusive valutaeffekter var omsättningen oförändrad.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,6 procent (51,3).
  • Rörelseresultatet uppgick till 52,4 MSEK (33,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till 41,7 MSEK (24,9).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,76 SEK (1,26).

CITAT FRÅN VD

”Höjdpunkterna för det tredje kvartalet var vår medverkan på modeveckan, god lönsamhetsutveckling samt god tillväxt för vår e-handel”, säger Henrik Bunge, VD för Björn Borg.

   
För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2014 kl 07.30.

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian