Björn Borg expanderar i Holland och Belgien


WBM-koncernen har i dag verksamhet inom fem produktområden på sju marknader i Euro-pa. Produkterna säljs dels i 15 Björn Borg konceptbutiker, dels via cirka 2.200 fristående de-taljister. I samband med att WBMs aktie noterades vid Nya Marknaden i december 2004 genomfördes en nyemission för att möjliggöra en ökad utvecklingstakt med satsningar på nya och befintliga marknader.

Som ett led i den internationella satsningen på varumärket Björn Borg har WBM träffat avtal om ytterligare tre franchisebutiker i Benelux-regionen.

I Holland öppnar en butik i Breda under maj månad och en butik i Tillburg i augusti. Totalt finns därmed 8 butiker och 2 factory outlets i Holland. Under augusti månad öppnar också en butik i Antwerpen, Belgien. Det blir bolagets första konceptbutik i Belgien.

– Det känns förstås väldigt bra att kunna meddela att vi stärker vår ställning ute i Europa, säger Nils Vinberg, VD WBM Holding. Vi har en ambitiös tillväxtplan att utveckla varu-märket Björn Borg internationellt och arbetet med att konkretisera den pågår för fullt. De nya butikerna är ett steg vidare på en viktig marknad för oss.

WBMs aktie noterades på Nya Marknaden den 20 december 2004. Bolaget avger sin delårs-rapport för det första kvartalet 2005 den 19 maj. Samma dag hålls bolagets ordinarie bolags-stämma.

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian