Björn Borg expanderar i Holland och Belgien


WBM-koncernen har i dag verksamhet inom fem produktområden på sju marknader i Euro-pa. Produkterna säljs dels i 15 Björn Borg konceptbutiker, dels via cirka 2.200 fristående de-taljister. I samband med att WBMs aktie noterades vid Nya Marknaden i december 2004 genomfördes en nyemission för att möjliggöra en ökad utvecklingstakt med satsningar på nya och befintliga marknader.

Som ett led i den internationella satsningen på varumärket Björn Borg har WBM träffat avtal om ytterligare tre franchisebutiker i Benelux-regionen.

I Holland öppnar en butik i Breda under maj månad och en butik i Tillburg i augusti. Totalt finns därmed 8 butiker och 2 factory outlets i Holland. Under augusti månad öppnar också en butik i Antwerpen, Belgien. Det blir bolagets första konceptbutik i Belgien.

– Det känns förstås väldigt bra att kunna meddela att vi stärker vår ställning ute i Europa, säger Nils Vinberg, VD WBM Holding. Vi har en ambitiös tillväxtplan att utveckla varu-märket Björn Borg internationellt och arbetet med att konkretisera den pågår för fullt. De nya butikerna är ett steg vidare på en viktig marknad för oss.

WBMs aktie noterades på Nya Marknaden den 20 december 2004. Bolaget avger sin delårs-rapport för det första kvartalet 2005 den 19 maj. Samma dag hålls bolagets ordinarie bolags-stämma.

Tags & categories

Presenting iconic Xmas presents since 1989. New seasonal prints now available.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

#bjornborg #TrainToLive
More BTS from Åre shooting our latest XMAS Collection.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis court at Grand Hotel Tremezzo, Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Behind the scenes from XMAS23 Collection photo shoot in Åre earlier this year.

#bjornborg #TrainToLive
Running in California with @klaravilda.

#bjornborg #TrainToLive
Are you empowering yourself becoming the best version of yourself today?

#bjornborg #TrainToLive
Two essentials for high intensity training, the slightly lighter Borg Athletic T-shirt and our long time classic Borg T-shirt. Both made with recycled and sustainably sourced materials. For you to look good, and feel good while becoming the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
The Gift of Wellbeing. This season, embrace the power of sports to transform your mind, soul and body. Join us in inspiring each other to be more and the best version of ourselves.
We introduce XMAS23 Collection - now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Become the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
Sthlm Graphic T-shirt. Available in three colors.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @museo.club friends & family in Copenhagen, Denmark earlier this autumn. Thank you all for joining!

#bjornborg TrainToLive