Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2004


Helåret 2004 (proforma)

 • Nettoomsättningen uppgick till 121,6 MSEK (114,5), en ökning med 6 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,1 MSEK (9,7), en ökning med 25 %
 • Resultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK (8,5), en ökning med 19 %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,5 MSEK (1,2)
 • Vinst per aktie uppgick till 7,36 kr (6,26)
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 52 % (49) och rörelsemarginalen till 10 % (8)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2004

Fjärde kvartalet 2004

 • Nettoomsättningen uppgick till 35,0 MSEK (32,2), en ökning med 9 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,7 MSEK (4,8), en ökning med 19 %
 • Den 20 december 2004 noterades bolagets aktie på Nya Marknaden. Noteringen följde på en fulltecknad nyemission som inbringade 30,6 MSEK före emissionskostnader.
 • Den resterande delen av Scandinavian Footwear AB (Two-To L invest AB), som har licensrättigheterna för Björn Borg-skor, förvärvades i december och ingår sedan den 31 december 2004 som ett helägt dotterbolag i WBM Holding-koncernen.

Worldwide Brand Management Holding AB (publ)

Stockholm den 16 februari 2005

Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:

Nils Vinberg, CEO
08-506 33 700 alt 0708-631101.
nils.vinberg@bjornborg.net
http://www.bjornborg.net

Worldwide Brand Management Holding AB
Box 15 415
104 65 Stockholm

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg