Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2004


Helåret 2004 (proforma)

 • Nettoomsättningen uppgick till 121,6 MSEK (114,5), en ökning med 6 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,1 MSEK (9,7), en ökning med 25 %
 • Resultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK (8,5), en ökning med 19 %
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,5 MSEK (1,2)
 • Vinst per aktie uppgick till 7,36 kr (6,26)
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 52 % (49) och rörelsemarginalen till 10 % (8)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2004

Fjärde kvartalet 2004

 • Nettoomsättningen uppgick till 35,0 MSEK (32,2), en ökning med 9 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,7 MSEK (4,8), en ökning med 19 %
 • Den 20 december 2004 noterades bolagets aktie på Nya Marknaden. Noteringen följde på en fulltecknad nyemission som inbringade 30,6 MSEK före emissionskostnader.
 • Den resterande delen av Scandinavian Footwear AB (Two-To L invest AB), som har licensrättigheterna för Björn Borg-skor, förvärvades i december och ingår sedan den 31 december 2004 som ett helägt dotterbolag i WBM Holding-koncernen.

Worldwide Brand Management Holding AB (publ)

Stockholm den 16 februari 2005

Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:

Nils Vinberg, CEO
08-506 33 700 alt 0708-631101.
nils.vinberg@bjornborg.net
http://www.bjornborg.net

Worldwide Brand Management Holding AB
Box 15 415
104 65 Stockholm

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive