Bokslutskommuniké Januari – December 2007


1 oktober -31 december 2007
* Varumärkesförsäljningen* ökade med 35 procent till 651 MSEK (483).
* Koncernens nettoomsättning ökade med 29 procent till 139,8 MSEK (108,5).
* Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,8 procent (52,8).
* Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 42,3 MSEK (35,0).
* Resultat efter skatt ökade med 25 procent till 30,3 MSEK (24,3).
* Resultat per aktie ökade med 16 procent till 1,22 SEK (1,05). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,22 SEK (1,04).
* Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att en utdelning om 1,50 SEK (0,75) per aktie ska utgå.

1 januari – 31 december 2007

  • Varumärkesförsäljningen* ökade med 59 procent till 2 237 MSEK (1 404).
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 53 procent till 494,9 MSEK (324,6).
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,6 procent (50,7).
  • Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 142,1 MSEK (81,9).
  • Resultat efter skatt ökade med 75 procent till 102,1 MSEK (58,5).
  • Resultat per aktie ökade med 64 procent till 4,18 SEK (2,55). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 4,17 SEK (2,53).

Kommentar från VD
“Vi kan lägga ännu ett starkt år bakom oss med mycket god tillväxt och lönsamhet, trots att vi nu växer från allt högre nivåer.
Jag är också nöjd med att kunna rapportera ett bra fjärde kvartal i en tuffare marknad. Nu arbetar vi målmedvetet vidare för
att utveckla de nya marknaderna som på sikt ska stå för en allt större del av tillväxten”, säger VD Nils Vinberg

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD och koncernchef
Telefon 08-506 33 700 eller 0708-631101
nils.vinberg@bjornborg.com

Tags & categories

On court, off court - this style works both ways.

#bjornborg #TrainToLive
Summer getaway ☀️

#bjornborg #TrainToLive
Timeless pieces for every occasion. Explore the Centre Collection.

#bjornborg #TrainToLive
At the beach or in the city, your companion for both.

#bjornborg #TrainToLive
Summer essentials.

#bjornborg #TrainToLive
Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive