BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2008


Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2008

 • Varumärkesförsäljningen* minskade med 9 procent till 594 MSEK (651).
 • Koncernens nettoomsättning minskade med 6 procent till 131,2 MSEK (139,8).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,1 procent (53,8).
 • Rörelseresultatet minskade med 38 procent till 26,0 MSEK (42,3). Före engångskostnader var rörelseresultet 31,0 MSEK.
 • Resultat efter skatt minskade med 26 procent till 22,8 MSEK (30,3).
 • Resultat per aktie minskade med 26 procent till 0,91 SEK (1,22). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,91 SEK (1,22).

Perioden 1 januari – 31 december 2008

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 10 procent till 2 463 MSEK (2 237).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 6 procent till 526,6 MSEK (494,9).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,8 procent (53,6).
 • Rörelseresultatet minskade med 9 procent till 128,8 MSEK (142,1). Före engångskostnader var rörelseresultatet 1 33,8 MSEK.
 • Resultat efter skatt minskade med 3 procent till 99,2 MSEK (102,1).
 • Resultat per aktie minskade med 5 procent till 3,96 SEK (4,18). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 3,96 SEK (4,17).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att en utdelning om 1,50 SEK (1,50) per aktie ska utgå.

Kommentar från VD

“Det fjärde kvartalet visade en svagare utveckling totalt sett – men också positiva tecken i form av ett fortsatt intresse
för varumärket. Med ett hårdnande marknadsklimat är det än viktigare att ha en tydlig positionering och vi genomför
därför en utvärdering av bolagets framtida strategi. Utmaningen är att stärka vår position i världen genom att målmedvetet
arbeta med rätt samarbetspartner på rätt ställen och med utgångspunkt i det vi är allra bäst på – underkläder”,
säger VD Arthur Engel i en kommentar.

 • Beräknad total försäljning av Björn Borg-produkter i konsumentledet inklusive moms baserad på rapporterad grossistförsäljning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Björn Borg AB
Götgatan 78
11 8 30 Stockholm
http://www.bjornborg.com

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 8 februari 2009 kl. 07.30.

The goal is to become a better version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
A smooth sensation. Our Studio Collection features silky-smooth, colourful and flattering pieces that fit perfectly together.
Get yours at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A new and exciting material we use in our SS23 Collection is REPREVE® Our Ocean™.
“To produce these fibres, plastics at high risk of entering the ocean are collected in coastal areas in developing countries or areas that lack formal waste or recycling systems. The waste is cleaned, broken down, certified by a third-party organisation, and transformed into premium fibres.”
Read more about the materials we use on bjornborg.com/sustainability.

#bjornborg #TrainToLive
New SS23 Collection now available at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. 
It’s not about being first over the finish line or lifting the heaviest, that’s just bullsh*t. It’s about being bold, having the best ideas and never giving up. 

#bjornborg #TrainToLive
Let’s continue to push sustainable boundaries together. Read more about our sustainability initiatives at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
30 years of perfection. With long-fibre organic cotton, flexible stretch and a perfect fit - the Premium Cotton Stretch.

#bjornborg #TrainToLive
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
We don’t live to train. We #TrainToLive.

#bjornborg
At Björn Borg, we believe sustainable products are long-lived and comes with a great fit. To support you becoming the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @giulialachdebere.

#bjornborg #TrainToLive