BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2008


Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2008

 • Varumärkesförsäljningen* minskade med 9 procent till 594 MSEK (651).
 • Koncernens nettoomsättning minskade med 6 procent till 131,2 MSEK (139,8).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,1 procent (53,8).
 • Rörelseresultatet minskade med 38 procent till 26,0 MSEK (42,3). Före engångskostnader var rörelseresultet 31,0 MSEK.
 • Resultat efter skatt minskade med 26 procent till 22,8 MSEK (30,3).
 • Resultat per aktie minskade med 26 procent till 0,91 SEK (1,22). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,91 SEK (1,22).

Perioden 1 januari – 31 december 2008

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 10 procent till 2 463 MSEK (2 237).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 6 procent till 526,6 MSEK (494,9).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,8 procent (53,6).
 • Rörelseresultatet minskade med 9 procent till 128,8 MSEK (142,1). Före engångskostnader var rörelseresultatet 1 33,8 MSEK.
 • Resultat efter skatt minskade med 3 procent till 99,2 MSEK (102,1).
 • Resultat per aktie minskade med 5 procent till 3,96 SEK (4,18). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 3,96 SEK (4,17).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att en utdelning om 1,50 SEK (1,50) per aktie ska utgå.

Kommentar från VD

“Det fjärde kvartalet visade en svagare utveckling totalt sett – men också positiva tecken i form av ett fortsatt intresse
för varumärket. Med ett hårdnande marknadsklimat är det än viktigare att ha en tydlig positionering och vi genomför
därför en utvärdering av bolagets framtida strategi. Utmaningen är att stärka vår position i världen genom att målmedvetet
arbeta med rätt samarbetspartner på rätt ställen och med utgångspunkt i det vi är allra bäst på – underkläder”,
säger VD Arthur Engel i en kommentar.

 • Beräknad total försäljning av Björn Borg-produkter i konsumentledet inklusive moms baserad på rapporterad grossistförsäljning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Björn Borg AB
Götgatan 78
11 8 30 Stockholm
http://www.bjornborg.com

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 8 februari 2009 kl. 07.30.

Tennis court at Grand Hotel Tremezzo, Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Behind the scenes from XMAS23 Collection photo shoot in Åre earlier this year.

#bjornborg #TrainToLive
Running in California with @klaravilda.

#bjornborg #TrainToLive
Are you empowering yourself becoming the best version of yourself today?

#bjornborg #TrainToLive
Two essentials for high intensity training, the slightly lighter Borg Athletic T-shirt and our long time classic Borg T-shirt. Both made with recycled and sustainably sourced materials. For you to look good, and feel good while becoming the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
The Gift of Wellbeing. This season, embrace the power of sports to transform your mind, soul and body. Join us in inspiring each other to be more and the best version of ourselves.
We introduce XMAS23 Collection - now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Become the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
Sthlm Graphic T-shirt. Available in three colors.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @museo.club friends & family in Copenhagen, Denmark earlier this autumn. Thank you all for joining!

#bjornborg TrainToLive
Tennis court in Lazio, Italy.

#bjornborg #TrainToLive