BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2008


Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2008

 • Varumärkesförsäljningen* minskade med 9 procent till 594 MSEK (651).
 • Koncernens nettoomsättning minskade med 6 procent till 131,2 MSEK (139,8).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,1 procent (53,8).
 • Rörelseresultatet minskade med 38 procent till 26,0 MSEK (42,3). Före engångskostnader var rörelseresultet 31,0 MSEK.
 • Resultat efter skatt minskade med 26 procent till 22,8 MSEK (30,3).
 • Resultat per aktie minskade med 26 procent till 0,91 SEK (1,22). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,91 SEK (1,22).

Perioden 1 januari – 31 december 2008

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 10 procent till 2 463 MSEK (2 237).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 6 procent till 526,6 MSEK (494,9).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,8 procent (53,6).
 • Rörelseresultatet minskade med 9 procent till 128,8 MSEK (142,1). Före engångskostnader var rörelseresultatet 1 33,8 MSEK.
 • Resultat efter skatt minskade med 3 procent till 99,2 MSEK (102,1).
 • Resultat per aktie minskade med 5 procent till 3,96 SEK (4,18). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 3,96 SEK (4,17).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att en utdelning om 1,50 SEK (1,50) per aktie ska utgå.

Kommentar från VD

“Det fjärde kvartalet visade en svagare utveckling totalt sett – men också positiva tecken i form av ett fortsatt intresse
för varumärket. Med ett hårdnande marknadsklimat är det än viktigare att ha en tydlig positionering och vi genomför
därför en utvärdering av bolagets framtida strategi. Utmaningen är att stärka vår position i världen genom att målmedvetet
arbeta med rätt samarbetspartner på rätt ställen och med utgångspunkt i det vi är allra bäst på – underkläder”,
säger VD Arthur Engel i en kommentar.

 • Beräknad total försäljning av Björn Borg-produkter i konsumentledet inklusive moms baserad på rapporterad grossistförsäljning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Björn Borg AB
Götgatan 78
11 8 30 Stockholm
http://www.bjornborg.com

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 8 februari 2009 kl. 07.30.

Retro-inspired perfection - the Borg Short Graphic Shorts.

#bjornborg #TrainToLive
Carefully crafted, with quality and fit in mind, we have tights for all occasions and activities. Use our Tights Guide at bjornborg.com to find your perfect fit.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Recap from yesterday where our ambassador @mrjulls together with our Creative Director @andreasgran presented AW22 Sports Club Collection. As well hosting a workout followed by dinner in Stockholm. Thank you @studioxvisthlm and everyone involved. 🖤

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Outdoor Training Collection for AW22. Now live on site at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Stay tuned next week.

#bjornborg #TrainToLive
A little glimpse from our showroom in Stockholm. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
@kaesutherland in our latest arrivals.

#bjornborg #TrainToLive
Court goals. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
Join the club.

#bjornborg #TrainToLive