BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2008


Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2008

 • Varumärkesförsäljningen* minskade med 9 procent till 594 MSEK (651).
 • Koncernens nettoomsättning minskade med 6 procent till 131,2 MSEK (139,8).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,1 procent (53,8).
 • Rörelseresultatet minskade med 38 procent till 26,0 MSEK (42,3). Före engångskostnader var rörelseresultet 31,0 MSEK.
 • Resultat efter skatt minskade med 26 procent till 22,8 MSEK (30,3).
 • Resultat per aktie minskade med 26 procent till 0,91 SEK (1,22). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,91 SEK (1,22).

Perioden 1 januari – 31 december 2008

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 10 procent till 2 463 MSEK (2 237).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 6 procent till 526,6 MSEK (494,9).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,8 procent (53,6).
 • Rörelseresultatet minskade med 9 procent till 128,8 MSEK (142,1). Före engångskostnader var rörelseresultatet 1 33,8 MSEK.
 • Resultat efter skatt minskade med 3 procent till 99,2 MSEK (102,1).
 • Resultat per aktie minskade med 5 procent till 3,96 SEK (4,18). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 3,96 SEK (4,17).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att en utdelning om 1,50 SEK (1,50) per aktie ska utgå.

Kommentar från VD

“Det fjärde kvartalet visade en svagare utveckling totalt sett – men också positiva tecken i form av ett fortsatt intresse
för varumärket. Med ett hårdnande marknadsklimat är det än viktigare att ha en tydlig positionering och vi genomför
därför en utvärdering av bolagets framtida strategi. Utmaningen är att stärka vår position i världen genom att målmedvetet
arbeta med rätt samarbetspartner på rätt ställen och med utgångspunkt i det vi är allra bäst på – underkläder”,
säger VD Arthur Engel i en kommentar.

 • Beräknad total försäljning av Björn Borg-produkter i konsumentledet inklusive moms baserad på rapporterad grossistförsäljning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Björn Borg AB
Götgatan 78
11 8 30 Stockholm
http://www.bjornborg.com

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 8 februari 2009 kl. 07.30.

We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive
@linneawidmark in Seamless Set, color Diva Pink.

#bjornborg #TrainToLive
Sunday activities.

📷 @robin.ltd 

#bjornborg #TrainToLive
Perfected for him since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
We know tennis. Full Racquet Club Collection now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive