BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2008


Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2008

 • Varumärkesförsäljningen* minskade med 9 procent till 594 MSEK (651).
 • Koncernens nettoomsättning minskade med 6 procent till 131,2 MSEK (139,8).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,1 procent (53,8).
 • Rörelseresultatet minskade med 38 procent till 26,0 MSEK (42,3). Före engångskostnader var rörelseresultet 31,0 MSEK.
 • Resultat efter skatt minskade med 26 procent till 22,8 MSEK (30,3).
 • Resultat per aktie minskade med 26 procent till 0,91 SEK (1,22). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,91 SEK (1,22).

Perioden 1 januari – 31 december 2008

 • Varumärkesförsäljningen* ökade med 10 procent till 2 463 MSEK (2 237).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 6 procent till 526,6 MSEK (494,9).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,8 procent (53,6).
 • Rörelseresultatet minskade med 9 procent till 128,8 MSEK (142,1). Före engångskostnader var rörelseresultatet 1 33,8 MSEK.
 • Resultat efter skatt minskade med 3 procent till 99,2 MSEK (102,1).
 • Resultat per aktie minskade med 5 procent till 3,96 SEK (4,18). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 3,96 SEK (4,17).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att en utdelning om 1,50 SEK (1,50) per aktie ska utgå.

Kommentar från VD

“Det fjärde kvartalet visade en svagare utveckling totalt sett – men också positiva tecken i form av ett fortsatt intresse
för varumärket. Med ett hårdnande marknadsklimat är det än viktigare att ha en tydlig positionering och vi genomför
därför en utvärdering av bolagets framtida strategi. Utmaningen är att stärka vår position i världen genom att målmedvetet
arbeta med rätt samarbetspartner på rätt ställen och med utgångspunkt i det vi är allra bäst på – underkläder”,
säger VD Arthur Engel i en kommentar.

 • Beräknad total försäljning av Björn Borg-produkter i konsumentledet inklusive moms baserad på rapporterad grossistförsäljning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Björn Borg AB
Götgatan 78
11 8 30 Stockholm
http://www.bjornborg.com

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 8 februari 2009 kl. 07.30.

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian