Delårsrapport för första halvåret 2005


Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2005

 • Nettoomsättningen uppgick till 76,3 MSEK (55,3), en ökning med 38 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (3,0) och resultat efter finansnetto uppgick till 8,7 MSEK (3,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,1 MSEK (2,7)
 • Vinst per aktie uppgick till 4,24 kr (2,00), en ökning med 112 %
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 52 % (51)

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2005

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,6 MSEK (23,8), en ökning med 20 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,8 MSEK (0,1) och resultatet efter finansnetto förbättrades från en förlust på -1,1 MSEK till en vinst på 1,3 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,9 MSEK (-0,7)
 • Vinst per aktie uppgick till 0,64 kr (-0,51)
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 56 % (50 )
 • Avtal tecknat om varumärkessamarbete med Dunlop för internationell lansering av en ny Björn Borg tennissko

Worldwide Brand Management AB (publ)

Stockholm den 10 augusti 2005

Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:
Nils Vinberg, VD och koncernchef
Telefon 08-506 33 700 eller 0708-631101
nils.vinberg@bjornborg.net

Worldwide Brand Management AB
Box 15 415
104 65 Stockholm
http://www.bjornborg.net

Summer getaway ☀️

#bjornborg #TrainToLive
Timeless pieces for every occasion. Explore the Centre Collection.

#bjornborg #TrainToLive
At the beach or in the city, your companion for both.

#bjornborg #TrainToLive
Summer essentials.

#bjornborg #TrainToLive
Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive
@linneawidmark in Seamless Set, color Diva Pink.

#bjornborg #TrainToLive
Sunday activities.

📷 @robin.ltd 

#bjornborg #TrainToLive