Delårsrapport för första halvåret 2005


Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2005

 • Nettoomsättningen uppgick till 76,3 MSEK (55,3), en ökning med 38 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (3,0) och resultat efter finansnetto uppgick till 8,7 MSEK (3,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,1 MSEK (2,7)
 • Vinst per aktie uppgick till 4,24 kr (2,00), en ökning med 112 %
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 52 % (51)

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2005

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,6 MSEK (23,8), en ökning med 20 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,8 MSEK (0,1) och resultatet efter finansnetto förbättrades från en förlust på -1,1 MSEK till en vinst på 1,3 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,9 MSEK (-0,7)
 • Vinst per aktie uppgick till 0,64 kr (-0,51)
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 56 % (50 )
 • Avtal tecknat om varumärkessamarbete med Dunlop för internationell lansering av en ny Björn Borg tennissko

Worldwide Brand Management AB (publ)

Stockholm den 10 augusti 2005

Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:
Nils Vinberg, VD och koncernchef
Telefon 08-506 33 700 eller 0708-631101
nils.vinberg@bjornborg.net

Worldwide Brand Management AB
Box 15 415
104 65 Stockholm
http://www.bjornborg.net

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian