DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI – JUNI 2009


1 april – 30 juni 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 386 MSEK (382).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 97,8 MSEK (95,8).
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 50,9 procent (55,9).
 • Rörelseresultatet minskade till 12,1 MSEK (16,5).
 • Resultat efter skatt minskade till 8,4 MSEK (12,0).
 • Resultat per aktie minskade till 0,34 SEK (0,48). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,33 SEK (0,48).

1 januari – 30 juni 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 6 procent till 988 MSEK (932).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 12 procent till 262,5 MSEK (234,6).
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 49,9 procent (53,5).
 • Rörelseresultatet minskade till 49,7 MSEK (53,0).
 • Resultat efter skatt minskade till 37,3 MSEK (38,8).
 • Resultat per aktie minskade till 1,49 SEK (1,55). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,49 SEK (1,54).

Efter perioden

 • I augusti tecknades avtal med en ny distributör för den tyska marknaden.
 • Distributörsavtalet i England har sagts upp från och med den 19 augusti 2009 och löper ytterligare två år.

Kommentar från VD

“Björn Borg-varumärket fortsätter att utvecklas stabilt. Kvartalets svagare resultat påverkas av fortsatta investeringar i USA. Samtidigt har vi god kontroll på våra övergripande kostnader trots fortsatta offensiva satsningar. Under kvartalet har vi genomfört förändringar i linje med Björn Borgs nya strategi med tydligt fokus på underkläder. Vi anpassar organisationen och har bland annat rekryterat en övergripande kreativ chef. Vi fortsätter också utvärderingen av våra partner och har nyligen tecknat ett nytt distributörsavtal för Tyskland”, säger VD Arthur Engel i en kommentar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Björn Borg AB
Götgatan 78
118 30 Stockholm
http://www.bjornborg.com

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2009 kl. 07.30.

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian