DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI – JUNI 2009


1 april – 30 juni 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 386 MSEK (382).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 97,8 MSEK (95,8).
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 50,9 procent (55,9).
 • Rörelseresultatet minskade till 12,1 MSEK (16,5).
 • Resultat efter skatt minskade till 8,4 MSEK (12,0).
 • Resultat per aktie minskade till 0,34 SEK (0,48). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,33 SEK (0,48).

1 januari – 30 juni 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 6 procent till 988 MSEK (932).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 12 procent till 262,5 MSEK (234,6).
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 49,9 procent (53,5).
 • Rörelseresultatet minskade till 49,7 MSEK (53,0).
 • Resultat efter skatt minskade till 37,3 MSEK (38,8).
 • Resultat per aktie minskade till 1,49 SEK (1,55). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,49 SEK (1,54).

Efter perioden

 • I augusti tecknades avtal med en ny distributör för den tyska marknaden.
 • Distributörsavtalet i England har sagts upp från och med den 19 augusti 2009 och löper ytterligare två år.

Kommentar från VD

“Björn Borg-varumärket fortsätter att utvecklas stabilt. Kvartalets svagare resultat påverkas av fortsatta investeringar i USA. Samtidigt har vi god kontroll på våra övergripande kostnader trots fortsatta offensiva satsningar. Under kvartalet har vi genomfört förändringar i linje med Björn Borgs nya strategi med tydligt fokus på underkläder. Vi anpassar organisationen och har bland annat rekryterat en övergripande kreativ chef. Vi fortsätter också utvärderingen av våra partner och har nyligen tecknat ett nytt distributörsavtal för Tyskland”, säger VD Arthur Engel i en kommentar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Björn Borg AB
Götgatan 78
118 30 Stockholm
http://www.bjornborg.com

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2009 kl. 07.30.

At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive
@_sinisofia_ in our latest additions to HS24 Collection.

#bjornborg #TrainToLive
New color alert - Gray Mist.

#bjornborg #TrainToLive
Monday motivation @alicestenlof.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Get ready. Launching at midnight.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Two more days 👀

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Tennis in Portofino, Italy.

📷 @thecrima 

#bjornborg #TrainToLive
Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld
Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive