DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI – JUNI 2009


1 april – 30 juni 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 386 MSEK (382).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 97,8 MSEK (95,8).
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 50,9 procent (55,9).
 • Rörelseresultatet minskade till 12,1 MSEK (16,5).
 • Resultat efter skatt minskade till 8,4 MSEK (12,0).
 • Resultat per aktie minskade till 0,34 SEK (0,48). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,33 SEK (0,48).

1 januari – 30 juni 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 6 procent till 988 MSEK (932).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 12 procent till 262,5 MSEK (234,6).
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 49,9 procent (53,5).
 • Rörelseresultatet minskade till 49,7 MSEK (53,0).
 • Resultat efter skatt minskade till 37,3 MSEK (38,8).
 • Resultat per aktie minskade till 1,49 SEK (1,55). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,49 SEK (1,54).

Efter perioden

 • I augusti tecknades avtal med en ny distributör för den tyska marknaden.
 • Distributörsavtalet i England har sagts upp från och med den 19 augusti 2009 och löper ytterligare två år.

Kommentar från VD

“Björn Borg-varumärket fortsätter att utvecklas stabilt. Kvartalets svagare resultat påverkas av fortsatta investeringar i USA. Samtidigt har vi god kontroll på våra övergripande kostnader trots fortsatta offensiva satsningar. Under kvartalet har vi genomfört förändringar i linje med Björn Borgs nya strategi med tydligt fokus på underkläder. Vi anpassar organisationen och har bland annat rekryterat en övergripande kreativ chef. Vi fortsätter också utvärderingen av våra partner och har nyligen tecknat ett nytt distributörsavtal för Tyskland”, säger VD Arthur Engel i en kommentar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Björn Borg AB
Götgatan 78
118 30 Stockholm
http://www.bjornborg.com

Informationen i denna rapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2009 kl. 07.30.

Tennis in Portofino, Italy.

📷 @thecrima 

#bjornborg #TrainToLive
Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld
Thursday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in LA.

📷 @brokenrackets 

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @vildeehaa.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from Portugal, the team went for five days shooting upcoming Spring/Summer Collection ‘25.

#bjornborg #TrainToLive #bts
@toni.hrlb in six SS24 outfits.

#bjornborg #TrainToLive
Barry’s x @bjornborg challenge is LIVE! 🔥 Let’s Train To Live with style and purpose!

MARCH 18 - APRIL 30.
8 or 12 classes in 14 days. 

Complete 8 classes to claim a sleeveless t-shirt from the #barrysxbjornborg collection or aim for 12 classes to unlock an additional 15 % discount on future class pack.

Special-priced Train To Live class pack is now available online at Barrys.com and in-studio.

Let’s embrace the challenge!

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld
Sunday outfit.

#bjornborg #TrainToLive
Ready to turn heads while you turn up the intensity? Let’s Train To Live with style and purpose — join the Barry’s x Björn Borg challenge. March 18th to April 30th. 
Complete 8 or 12 classes in 14 days to earn exclusive merch + unlock discount (15%) on future class package. Special-priced 8 or 12 Train To Live class pack is available online or in-studio.
Also, you get 20 % off at bjornborg.com.

Let’s embrace the challenge and live life to the fullest! 

#bjornborg #TrainToLiveBarrys #thebestworkoutintheworld