DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET JANUARI – MARS 2009


1 januari – 31 mars 2009

  • Varumärkesförsäljningen (redovisas exklusive moms från och med Q1 2009) ökade med 9 procent till 602 MSEK (551).
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 19 procent till 164,7 MSEK (138,7).
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,3 procent (51,9).
  • Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 37,6 MSEK (36,5).
  • Resultat efter skatt ökade med 8 procent till 28,9 MSEK (26,8).
  • Resultat per aktie ökade med 7 procent till 1,15 SEK (1,07). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,15 SEK (1,07).

Kommentar från VD

“Utvecklingen under första kvartalet visar att vi trots en fortsatt svag och osäker marknad möter ett intresse för varumärket. Vi påverkas samtidigt positivt av starka valutaeffekter detta kvartal. I den strategiöversyn som vi genomfört under våren ser vi starka förutsättningar för vår nya vision – “to become the champion of fashion underwear”. Det ska vi bli genom att vara kreativa och innovativa när det gäller vårt utbud av underkläder men också genom att bidra till att skapa lönsamhet för våra distributörer och återförsäljare”, säger VD Arthur Engel i en kommentar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

The goal is to become a better version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
A smooth sensation. Our Studio Collection features silky-smooth, colourful and flattering pieces that fit perfectly together.
Get yours at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A new and exciting material we use in our SS23 Collection is REPREVE® Our Ocean™.
“To produce these fibres, plastics at high risk of entering the ocean are collected in coastal areas in developing countries or areas that lack formal waste or recycling systems. The waste is cleaned, broken down, certified by a third-party organisation, and transformed into premium fibres.”
Read more about the materials we use on bjornborg.com/sustainability.

#bjornborg #TrainToLive
New SS23 Collection now available at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. 
It’s not about being first over the finish line or lifting the heaviest, that’s just bullsh*t. It’s about being bold, having the best ideas and never giving up. 

#bjornborg #TrainToLive
Let’s continue to push sustainable boundaries together. Read more about our sustainability initiatives at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
30 years of perfection. With long-fibre organic cotton, flexible stretch and a perfect fit - the Premium Cotton Stretch.

#bjornborg #TrainToLive
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
We don’t live to train. We #TrainToLive.

#bjornborg
At Björn Borg, we believe sustainable products are long-lived and comes with a great fit. To support you becoming the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @giulialachdebere.

#bjornborg #TrainToLive