DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET JANUARI – MARS 2009


1 januari – 31 mars 2009

  • Varumärkesförsäljningen (redovisas exklusive moms från och med Q1 2009) ökade med 9 procent till 602 MSEK (551).
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 19 procent till 164,7 MSEK (138,7).
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,3 procent (51,9).
  • Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 37,6 MSEK (36,5).
  • Resultat efter skatt ökade med 8 procent till 28,9 MSEK (26,8).
  • Resultat per aktie ökade med 7 procent till 1,15 SEK (1,07). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,15 SEK (1,07).

Kommentar från VD

“Utvecklingen under första kvartalet visar att vi trots en fortsatt svag och osäker marknad möter ett intresse för varumärket. Vi påverkas samtidigt positivt av starka valutaeffekter detta kvartal. I den strategiöversyn som vi genomfört under våren ser vi starka förutsättningar för vår nya vision – “to become the champion of fashion underwear”. Det ska vi bli genom att vara kreativa och innovativa när det gäller vårt utbud av underkläder men också genom att bidra till att skapa lönsamhet för våra distributörer och återförsäljare”, säger VD Arthur Engel i en kommentar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Recap from yesterday where our ambassador @mrjulls together with our Creative Director @andreasgran presented AW22 Sports Club Collection. As well hosting a workout followed by dinner in Stockholm. Thank you @studioxvisthlm and everyone involved. 🖤

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Outdoor Training Collection for AW22. Now live on site at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Stay tuned next week.

#bjornborg #TrainToLive
A little glimpse from our showroom in Stockholm. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
@kaesutherland in our latest arrivals.

#bjornborg #TrainToLive
Court goals. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
Join the club.

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Sports Club - now available online and in-store.

#bjornborg #TrainToLive