DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET JANUARI – MARS 2009


1 januari – 31 mars 2009

  • Varumärkesförsäljningen (redovisas exklusive moms från och med Q1 2009) ökade med 9 procent till 602 MSEK (551).
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 19 procent till 164,7 MSEK (138,7).
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,3 procent (51,9).
  • Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 37,6 MSEK (36,5).
  • Resultat efter skatt ökade med 8 procent till 28,9 MSEK (26,8).
  • Resultat per aktie ökade med 7 procent till 1,15 SEK (1,07). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,15 SEK (1,07).

Kommentar från VD

“Utvecklingen under första kvartalet visar att vi trots en fortsatt svag och osäker marknad möter ett intresse för varumärket. Vi påverkas samtidigt positivt av starka valutaeffekter detta kvartal. I den strategiöversyn som vi genomfört under våren ser vi starka förutsättningar för vår nya vision – “to become the champion of fashion underwear”. Det ska vi bli genom att vara kreativa och innovativa när det gäller vårt utbud av underkläder men också genom att bidra till att skapa lönsamhet för våra distributörer och återförsäljare”, säger VD Arthur Engel i en kommentar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arthur Engel, VD och koncernchef, telefon 08-506 33 700
Johan Mark, CFO, telefon 08-506 33 700

On court, off court - this style works both ways.

#bjornborg #TrainToLive
Summer getaway ☀️

#bjornborg #TrainToLive
Timeless pieces for every occasion. Explore the Centre Collection.

#bjornborg #TrainToLive
At the beach or in the city, your companion for both.

#bjornborg #TrainToLive
Summer essentials.

#bjornborg #TrainToLive
Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive