Delårsrapport januari – september 2005


Perioden januari – september 2005

 • Nettoomsättningen uppgick till 132,4 MSEK (86,6), en ökning med 53 %
 • Rörelseresultatet ökade till 17,4 MSEK (7,1) och resultat efter finansnetto förbättrades till 18,1 MSEK (9,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,7 MSEK (6,6), en ökning med 93 %
 • Vinst per aktie uppgick till 8,86 kr (4,83), en ökning med 84 %
 • Bruttovinstmarginalen var oförändrad 50 % (50)

Tredje kvartalet, juli – september 2005

 • Nettoomsättningen uppgick till 56,1 MSEK (31,3), en ökning med 79 %
 • Rörelseresultatet ökade till 9,1 MSEK (3,3) och resultatet efter finansnetto förbättrades till 9,3 MSEK (4,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,6 MSEK (3,0), en ökning med 120 %
 • Vinst per aktie uppgick till 4,62 kr (2,18), en ökning med 112 %
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 47 % (51)
 • Stark försäljningsökning i Björn Borg-nätverket under tredje kvartalet – organisk tillväxt med 20 procent. Ackumulerat under 2005 var den organiska tillväxten i nätverket 11 procent

Worldwide Brand Management AB (publ)

Stockholm den 9 november 2005

Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:

Nils Vinberg, VD och koncernchef
Telefon 08-506 33 700 eller 0708-631101
nils.vinberg@bjornborg.net

Worldwide Brand Management AB
Box 15 415
104 65 Stockholm
http://www.bjornborg.net

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian