Delårsrapport januari – september 2005


Perioden januari – september 2005

 • Nettoomsättningen uppgick till 132,4 MSEK (86,6), en ökning med 53 %
 • Rörelseresultatet ökade till 17,4 MSEK (7,1) och resultat efter finansnetto förbättrades till 18,1 MSEK (9,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,7 MSEK (6,6), en ökning med 93 %
 • Vinst per aktie uppgick till 8,86 kr (4,83), en ökning med 84 %
 • Bruttovinstmarginalen var oförändrad 50 % (50)

Tredje kvartalet, juli – september 2005

 • Nettoomsättningen uppgick till 56,1 MSEK (31,3), en ökning med 79 %
 • Rörelseresultatet ökade till 9,1 MSEK (3,3) och resultatet efter finansnetto förbättrades till 9,3 MSEK (4,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,6 MSEK (3,0), en ökning med 120 %
 • Vinst per aktie uppgick till 4,62 kr (2,18), en ökning med 112 %
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 47 % (51)
 • Stark försäljningsökning i Björn Borg-nätverket under tredje kvartalet – organisk tillväxt med 20 procent. Ackumulerat under 2005 var den organiska tillväxten i nätverket 11 procent

Worldwide Brand Management AB (publ)

Stockholm den 9 november 2005

Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:

Nils Vinberg, VD och koncernchef
Telefon 08-506 33 700 eller 0708-631101
nils.vinberg@bjornborg.net

Worldwide Brand Management AB
Box 15 415
104 65 Stockholm
http://www.bjornborg.net

Filip in our latest AW23 Borg Collection.

#bjornborg #TrainToLive
Perfected since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
Saturday morning. A perfect time to do the things you love the most, a perfect time to take care of your body, soul and mind.

#bjornborg #TrainToLive
Time to enjoy the weekend. Happy Friday.

#bjornborg #TrainToLive
Esther wearing Seamless Set in color Balsam Green.

#bjornborg #TrainToLive
Behind the scenes from one of the locations during our AW23 photo shoot.

#bjornborg #TrainToLive
Monte Carlo Country Club.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg