Delårsrapport Januari – september 2007


Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2007
* Varumärkesförsäljningen* ökade med 60 procent till 657 MSEK (409).
* Koncernens nettoomsättning ökade med 59 procent till 148,6 MSEK (93,4).
* Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,6 procent (46,9).
* Rörelseresultatet ökade med 105 procent till 49,2 MSEK (24,0).
* Resultat efter skatt ökade med 104 procent till 35,2 MSEK (17,3).
* Resultat per aktie ökade med 89 procent till 1,42 SEK (0,75). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,41 SEK (0,74).
* Beslut om etablering i USA.
* Avtal tecknat om distribution av varumärket Björn Borg i Spanien.

Niomånadersperioden, 1 januari – 30 september 2007

  • Varumärkesförsäljningen* ökade med 72 procent till 1 584 MSEK (920).
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 64 procent till 355,1 MSEK (216,0).
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,4 procent (49,6).
  • Rörelseresultatet ökade med 113 procent till 99,8 MSEK (46,9).
  • Resultat efter skatt ökade med 110 procent till 71,8 MSEK (34,2).
  • Resultat per aktie ökade med 98 procent till 2,96 SEK (1,49). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 2,92 SEK (1,48).

Kommentar från VD
“På rullande årsbasis har varumärkesförsäljningen nu passerat 2 miljarder kronor – en fantastisk milstolpe för oss. Det är huvudsakligen etablerade marknader som än så länge bidrar, men vi fortsätter vår geografiska expansion, nu med avtal för Spanien och beslut om att påbörja etablering i USA,” säger VD Nils Vinberg.

Kommande informationstillfällen
Bokslutskommuniké 2007 avges den 13 februari 2008
Delårsrapport januari-mars 2008 avges den 7 maj 2008

Tags & categories

For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis courts in Los Angeles, California.

#bjornborg #TrainToLive
We’ve been perfecting underwear for over thirty years. Find your perfect fit at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A little recap from yesterday’s event in Helsinki, Finland, where our ambassador @robinpackalen hosted a daytime workout session @trib3fi followed by lunch and snacks. Thank you everyone involved for a great afternoon. 🫶

#bjornborg #TrainToLive
Court goals.

#bjornborg #TrainToLive