Delårsrapport Januari – september 2007


Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2007
* Varumärkesförsäljningen* ökade med 60 procent till 657 MSEK (409).
* Koncernens nettoomsättning ökade med 59 procent till 148,6 MSEK (93,4).
* Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,6 procent (46,9).
* Rörelseresultatet ökade med 105 procent till 49,2 MSEK (24,0).
* Resultat efter skatt ökade med 104 procent till 35,2 MSEK (17,3).
* Resultat per aktie ökade med 89 procent till 1,42 SEK (0,75). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,41 SEK (0,74).
* Beslut om etablering i USA.
* Avtal tecknat om distribution av varumärket Björn Borg i Spanien.

Niomånadersperioden, 1 januari – 30 september 2007

  • Varumärkesförsäljningen* ökade med 72 procent till 1 584 MSEK (920).
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 64 procent till 355,1 MSEK (216,0).
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,4 procent (49,6).
  • Rörelseresultatet ökade med 113 procent till 99,8 MSEK (46,9).
  • Resultat efter skatt ökade med 110 procent till 71,8 MSEK (34,2).
  • Resultat per aktie ökade med 98 procent till 2,96 SEK (1,49). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 2,92 SEK (1,48).

Kommentar från VD
“På rullande årsbasis har varumärkesförsäljningen nu passerat 2 miljarder kronor – en fantastisk milstolpe för oss. Det är huvudsakligen etablerade marknader som än så länge bidrar, men vi fortsätter vår geografiska expansion, nu med avtal för Spanien och beslut om att påbörja etablering i USA,” säger VD Nils Vinberg.

Kommande informationstillfällen
Bokslutskommuniké 2007 avges den 13 februari 2008
Delårsrapport januari-mars 2008 avges den 7 maj 2008

Tags & categories

This is who we are. This is our kind of sales meeting. Pushing ourselves to be the best versions of ourselves.

Shoutout to @homagesthlm and @biggyfilm 🖤

#bjornborg #TrainToLive
Presenting iconic Xmas presents since 1989. New seasonal prints now available.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

#bjornborg #TrainToLive
More BTS from Åre shooting our latest XMAS Collection.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis court at Grand Hotel Tremezzo, Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Behind the scenes from XMAS23 Collection photo shoot in Åre earlier this year.

#bjornborg #TrainToLive
Running in California with @klaravilda.

#bjornborg #TrainToLive
Are you empowering yourself becoming the best version of yourself today?

#bjornborg #TrainToLive
Two essentials for high intensity training, the slightly lighter Borg Athletic T-shirt and our long time classic Borg T-shirt. Both made with recycled and sustainably sourced materials. For you to look good, and feel good while becoming the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
The Gift of Wellbeing. This season, embrace the power of sports to transform your mind, soul and body. Join us in inspiring each other to be more and the best version of ourselves.
We introduce XMAS23 Collection - now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Become the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
Sthlm Graphic T-shirt. Available in three colors.

#bjornborg #TrainToLive