Delårsrapport Januari – september 2007


Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2007
* Varumärkesförsäljningen* ökade med 60 procent till 657 MSEK (409).
* Koncernens nettoomsättning ökade med 59 procent till 148,6 MSEK (93,4).
* Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,6 procent (46,9).
* Rörelseresultatet ökade med 105 procent till 49,2 MSEK (24,0).
* Resultat efter skatt ökade med 104 procent till 35,2 MSEK (17,3).
* Resultat per aktie ökade med 89 procent till 1,42 SEK (0,75). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,41 SEK (0,74).
* Beslut om etablering i USA.
* Avtal tecknat om distribution av varumärket Björn Borg i Spanien.

Niomånadersperioden, 1 januari – 30 september 2007

  • Varumärkesförsäljningen* ökade med 72 procent till 1 584 MSEK (920).
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 64 procent till 355,1 MSEK (216,0).
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,4 procent (49,6).
  • Rörelseresultatet ökade med 113 procent till 99,8 MSEK (46,9).
  • Resultat efter skatt ökade med 110 procent till 71,8 MSEK (34,2).
  • Resultat per aktie ökade med 98 procent till 2,96 SEK (1,49). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 2,92 SEK (1,48).

Kommentar från VD
“På rullande årsbasis har varumärkesförsäljningen nu passerat 2 miljarder kronor – en fantastisk milstolpe för oss. Det är huvudsakligen etablerade marknader som än så länge bidrar, men vi fortsätter vår geografiska expansion, nu med avtal för Spanien och beslut om att påbörja etablering i USA,” säger VD Nils Vinberg.

Kommande informationstillfällen
Bokslutskommuniké 2007 avges den 13 februari 2008
Delårsrapport januari-mars 2008 avges den 7 maj 2008

Tags & categories

Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive
@linneawidmark in Seamless Set, color Diva Pink.

#bjornborg #TrainToLive
Sunday activities.

📷 @robin.ltd 

#bjornborg #TrainToLive
Perfected for him since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
We know tennis. Full Racquet Club Collection now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg