Delårsrapport Januari – september 2007


Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2007
* Varumärkesförsäljningen* ökade med 60 procent till 657 MSEK (409).
* Koncernens nettoomsättning ökade med 59 procent till 148,6 MSEK (93,4).
* Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,6 procent (46,9).
* Rörelseresultatet ökade med 105 procent till 49,2 MSEK (24,0).
* Resultat efter skatt ökade med 104 procent till 35,2 MSEK (17,3).
* Resultat per aktie ökade med 89 procent till 1,42 SEK (0,75). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,41 SEK (0,74).
* Beslut om etablering i USA.
* Avtal tecknat om distribution av varumärket Björn Borg i Spanien.

Niomånadersperioden, 1 januari – 30 september 2007

  • Varumärkesförsäljningen* ökade med 72 procent till 1 584 MSEK (920).
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 64 procent till 355,1 MSEK (216,0).
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,4 procent (49,6).
  • Rörelseresultatet ökade med 113 procent till 99,8 MSEK (46,9).
  • Resultat efter skatt ökade med 110 procent till 71,8 MSEK (34,2).
  • Resultat per aktie ökade med 98 procent till 2,96 SEK (1,49). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 2,92 SEK (1,48).

Kommentar från VD
“På rullande årsbasis har varumärkesförsäljningen nu passerat 2 miljarder kronor – en fantastisk milstolpe för oss. Det är huvudsakligen etablerade marknader som än så länge bidrar, men vi fortsätter vår geografiska expansion, nu med avtal för Spanien och beslut om att påbörja etablering i USA,” säger VD Nils Vinberg.

Kommande informationstillfällen
Bokslutskommuniké 2007 avges den 13 februari 2008
Delårsrapport januari-mars 2008 avges den 7 maj 2008

Tags & categories

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg