DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2009


1 juli – 30 september 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 566 MSEK (563).
 • Koncernens nettoomsättning minskade med 3 procent till 155,2 MSEK (160,8).
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 50,8 procent (54,1).
 • Rörelseresultatet minskade till 43,5 MSEK (49,7).
 • Resultat efter skatt minskade till 30,1 MSEK (37,6).
 • Resultat per aktie minskade till SEK 1,20 (1,50). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,19 SEK (1,50).
 • Överrenskommelse om distribution i Portugal och Chile.
 • Styrelsen för Björn Borg har fastställt nya finansiella mål för verksamheten, att gälla under perioden 2010-2014.

1 januari – 30 september 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 4 procent till 1 554 MSEK (1 495).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 6 procent till 417,7 MSEK (395,3).
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 50,2 procent (53,7).
 • Rörelseresultatet minskade till 93,2 MSEK (102,7).
 • Resultat efter skatt minskade till 67,4 MSEK (76,4).
 • Resultat per aktie minskade till 2,68 SEK (3,05). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 2,68 SEK (3,04).

Kommentar från VD

“Försäljningen under tredje kvartalet speglar det alltjämt tuffa marknadsklimatet, men resultatet visar att vi har god kostnadskontroll. Inom bolaget arbetar vi intensivt för att ytterligare förbättra och förstärka Björn Borgs produktutveckling och distribution”, säger Arthur Engel.

Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Recap from yesterday where our ambassador @mrjulls together with our Creative Director @andreasgran presented AW22 Sports Club Collection. As well hosting a workout followed by dinner in Stockholm. Thank you @studioxvisthlm and everyone involved. 🖤

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Outdoor Training Collection for AW22. Now live on site at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Stay tuned next week.

#bjornborg #TrainToLive
A little glimpse from our showroom in Stockholm. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
@kaesutherland in our latest arrivals.

#bjornborg #TrainToLive
Court goals. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
Join the club.

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Sports Club - now available online and in-store.

#bjornborg #TrainToLive