DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2009


1 juli – 30 september 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 566 MSEK (563).
 • Koncernens nettoomsättning minskade med 3 procent till 155,2 MSEK (160,8).
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 50,8 procent (54,1).
 • Rörelseresultatet minskade till 43,5 MSEK (49,7).
 • Resultat efter skatt minskade till 30,1 MSEK (37,6).
 • Resultat per aktie minskade till SEK 1,20 (1,50). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,19 SEK (1,50).
 • Överrenskommelse om distribution i Portugal och Chile.
 • Styrelsen för Björn Borg har fastställt nya finansiella mål för verksamheten, att gälla under perioden 2010-2014.

1 januari – 30 september 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 4 procent till 1 554 MSEK (1 495).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 6 procent till 417,7 MSEK (395,3).
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 50,2 procent (53,7).
 • Rörelseresultatet minskade till 93,2 MSEK (102,7).
 • Resultat efter skatt minskade till 67,4 MSEK (76,4).
 • Resultat per aktie minskade till 2,68 SEK (3,05). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 2,68 SEK (3,04).

Kommentar från VD

“Försäljningen under tredje kvartalet speglar det alltjämt tuffa marknadsklimatet, men resultatet visar att vi har god kostnadskontroll. Inom bolaget arbetar vi intensivt för att ytterligare förbättra och förstärka Björn Borgs produktutveckling och distribution”, säger Arthur Engel.

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive