DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2009


1 juli – 30 september 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 566 MSEK (563).
 • Koncernens nettoomsättning minskade med 3 procent till 155,2 MSEK (160,8).
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 50,8 procent (54,1).
 • Rörelseresultatet minskade till 43,5 MSEK (49,7).
 • Resultat efter skatt minskade till 30,1 MSEK (37,6).
 • Resultat per aktie minskade till SEK 1,20 (1,50). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,19 SEK (1,50).
 • Överrenskommelse om distribution i Portugal och Chile.
 • Styrelsen för Björn Borg har fastställt nya finansiella mål för verksamheten, att gälla under perioden 2010-2014.

1 januari – 30 september 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 4 procent till 1 554 MSEK (1 495).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 6 procent till 417,7 MSEK (395,3).
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 50,2 procent (53,7).
 • Rörelseresultatet minskade till 93,2 MSEK (102,7).
 • Resultat efter skatt minskade till 67,4 MSEK (76,4).
 • Resultat per aktie minskade till 2,68 SEK (3,05). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 2,68 SEK (3,04).

Kommentar från VD

“Försäljningen under tredje kvartalet speglar det alltjämt tuffa marknadsklimatet, men resultatet visar att vi har god kostnadskontroll. Inom bolaget arbetar vi intensivt för att ytterligare förbättra och förstärka Björn Borgs produktutveckling och distribution”, säger Arthur Engel.

On court, off court - this style works both ways.

#bjornborg #TrainToLive
Summer getaway ☀️

#bjornborg #TrainToLive
Timeless pieces for every occasion. Explore the Centre Collection.

#bjornborg #TrainToLive
At the beach or in the city, your companion for both.

#bjornborg #TrainToLive
Summer essentials.

#bjornborg #TrainToLive
Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive