DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2009


1 juli – 30 september 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 1 procent till 566 MSEK (563).
 • Koncernens nettoomsättning minskade med 3 procent till 155,2 MSEK (160,8).
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 50,8 procent (54,1).
 • Rörelseresultatet minskade till 43,5 MSEK (49,7).
 • Resultat efter skatt minskade till 30,1 MSEK (37,6).
 • Resultat per aktie minskade till SEK 1,20 (1,50). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,19 SEK (1,50).
 • Överrenskommelse om distribution i Portugal och Chile.
 • Styrelsen för Björn Borg har fastställt nya finansiella mål för verksamheten, att gälla under perioden 2010-2014.

1 januari – 30 september 2009

 • Varumärkesförsäljningen (exklusive moms) ökade med 4 procent till 1 554 MSEK (1 495).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 6 procent till 417,7 MSEK (395,3).
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 50,2 procent (53,7).
 • Rörelseresultatet minskade till 93,2 MSEK (102,7).
 • Resultat efter skatt minskade till 67,4 MSEK (76,4).
 • Resultat per aktie minskade till 2,68 SEK (3,05). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 2,68 SEK (3,04).

Kommentar från VD

“Försäljningen under tredje kvartalet speglar det alltjämt tuffa marknadsklimatet, men resultatet visar att vi har god kostnadskontroll. Inom bolaget arbetar vi intensivt för att ytterligare förbättra och förstärka Björn Borgs produktutveckling och distribution”, säger Arthur Engel.

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian