Ny styrelseordförande och ägarförändring i WBM


Vid konstituerande styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma den 19 maj 2005 valdes Fredrik Lövstedt till styrelsens ordförande och Vilhelm Schottenius till vice ordförande.

I samband med detta har Vilhelm Schottenius sålt 50.000 aktier i WBM Holding AB till Fredrik Lövstedt efter medgivande från Erik Penser Fondkommission i enlighet med det förbindelseavtal som upprättades i december 2004.

Efter transaktionen uppgår Vilhelm Schottenius innehav till 117.200 aktier, vilket re-presenterar 8,2 procent av aktiekapitalet och rösteantalet i bolaget, och Fredrik Löv-stedts innehav uppgår till 115.000 aktier, motsvarande 8,0 procent av aktiekapitalet och rösteantalet i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, telefon 0708-595480
Vilhelm Schottenius, styrelsens vice ordförande, telefon 0705-173550

Tags & categories

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive