Ny styrelseordförande och ägarförändring i WBM


Vid konstituerande styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma den 19 maj 2005 valdes Fredrik Lövstedt till styrelsens ordförande och Vilhelm Schottenius till vice ordförande.

I samband med detta har Vilhelm Schottenius sålt 50.000 aktier i WBM Holding AB till Fredrik Lövstedt efter medgivande från Erik Penser Fondkommission i enlighet med det förbindelseavtal som upprättades i december 2004.

Efter transaktionen uppgår Vilhelm Schottenius innehav till 117.200 aktier, vilket re-presenterar 8,2 procent av aktiekapitalet och rösteantalet i bolaget, och Fredrik Löv-stedts innehav uppgår till 115.000 aktier, motsvarande 8,0 procent av aktiekapitalet och rösteantalet i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, telefon 0708-595480
Vilhelm Schottenius, styrelsens vice ordförande, telefon 0705-173550

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian