REKONSTRUKTION AV BUTIKSVERKSAMHETEN HOS BJÖRN BORGS HOLLÄNDSKA DISTRIBUTÖR


Björn Borgs distributör i Holland har ansökt om företagsrekonstruktion avseende butiksverksamheten i landet. Planen är att genomföra en väsentlig minskning av butiksnätet som idag består av 24 Björn Borg-butiker. Bakgrunden är den långvarigt svaga holländska marknaden som har lett till att flera butiker presterat sämre än förväntat. Distributörens grossistverksamhet, som genererar merparten av varumärkesförsäljningen i landet, drivs i ett separat bolag som inte omfattas av rekonstruktionen.

”Vi kan konstatera att detta är ett resultat av en tuff makroekonomisk situation i Holland där utvecklingen inom detaljhandeln innehade en av bottennoteringarna bland EU-länder under början av 2013, enligt Statistics Netherlands. Det har starkt påverkat den lokala efterfrågan och försämrat förutsättningarna för vår distributörs butiksverksamhet. Grossistverksamheten är dock lönsam och varumärket har en fortsatt stark position i landet, även om den holländska ekonomin brottas med stora problem, kommenterar Arthur Engel, VD för Björn Borg.

Björn Borg bedömer att en rekonstruktion av butiksnätet i Holland, enligt föreliggande plan, innebär en minskning av koncernens årsomsättning med cirka 3-4 procent baserat på omsättningen för 2012. Lägre inköp från den holländska distributören till butiksnätet påverkade Björn Borgs omsättning redan under andra kvartalet 2013. Viss del av försäljningen från butiker som stängs kan på sikt komma att flytta till andra kanaler, inklusive e-handel.

Rekonstruktionen förväntas vara genomförd senast den 31 december 2013.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Arthur Engel, VD, mobil 0701-813401, arthur.engel@bjornborg.com
Magnus Teeling, CFO, mobil +46 70 850 5537, magnus.teeling@bjornborg.com

Informationen är sådan som Björn Borg AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september 2013 kl. 08.30.


Om Björn Borg

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder. Därtill erbjuds sportkläder och doft samt via licenstagare även skor, väskor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett trettiotal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkes­utveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt finns 57 Björn Borg-butiker, varav 17 drivs inom koncernen. Försäljningen av Björn Borg-produkter uppgick 2012 till cirka 1,6 miljarder SEK i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2012 till cirka 551 MSEK och antalet anställda var 139. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 2007.

Tags & categories

The goal is to become a better version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
A smooth sensation. Our Studio Collection features silky-smooth, colourful and flattering pieces that fit perfectly together.
Get yours at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A new and exciting material we use in our SS23 Collection is REPREVE® Our Ocean™.
“To produce these fibres, plastics at high risk of entering the ocean are collected in coastal areas in developing countries or areas that lack formal waste or recycling systems. The waste is cleaned, broken down, certified by a third-party organisation, and transformed into premium fibres.”
Read more about the materials we use on bjornborg.com/sustainability.

#bjornborg #TrainToLive
New SS23 Collection now available at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. 
It’s not about being first over the finish line or lifting the heaviest, that’s just bullsh*t. It’s about being bold, having the best ideas and never giving up. 

#bjornborg #TrainToLive
Let’s continue to push sustainable boundaries together. Read more about our sustainability initiatives at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
30 years of perfection. With long-fibre organic cotton, flexible stretch and a perfect fit - the Premium Cotton Stretch.

#bjornborg #TrainToLive
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
We don’t live to train. We #TrainToLive.

#bjornborg
At Björn Borg, we believe sustainable products are long-lived and comes with a great fit. To support you becoming the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour @giulialachdebere.

#bjornborg #TrainToLive