Årsstämma i Worldwide Brand Management 2006


Förslag till bolagsstämman i korthet:
Val av styrelse
Bolagets nomineringskommitté har föreslagit omval av styrelseledamöterna Fredrik Lövstedt, Vilhelm Schottenius, Håkan Roos, Mats H Nilsson och Nils Vinberg. För nyval föreslås Michael Storåkers och Lottie Svedenstedt.

Michael Storåkers, född 1972, är styrelseordförande i reklambyrån Storåkers McCann AB och styrelseledamot i bland annat McCann Nordic AB, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Konstråd. Aktieinnehav i WBM: 0.

Lottie Svedenstedt, född 1957, arbetar med egen konsultverksamhet inom organisations€och ledarskapsutveckling och är senior partner i konsultnätverket MiL Institute. Hon är styrelseledamot i Clas Ohlson AB, Stadium AB, Stampen AB, Kid Interiör A/S och mkt media AB. Aktieinnehav i WBM: 0.

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 5 kronor per aktie (före föreslagen aktiesplit).

Aktiesplit
Styrelse föreslår att bolagsstämma beslutar att genomföra en aktiesplit 4:1.

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, mobil 0708-59 54 80.

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian