Topic: Q3 2017

November 2017

Presentation Q3 2017

Read more

Björn Borg AB Delårsrapport januari –september 2017

1 juli - 30 september 2017. Koncernens nettoomsättning ökade med 14,3 procent till 205,7 MSEK (180,0), valutaeffekterna på omsättningen var marginella i kvartalet. Read more

Björn Borg AB Interim Report January – September 2017

July 1 - September 30, 2017. The Group’s net sales increased by 14.3 percent to SEK 205.7 million (180.0). Currency effects on sales were marginal in the quarter. Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2017. Read more