Björn Borg AB Delårsrapport januari –september 2017

1 juli – 30 september 2017                   

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 14,3 procent till 205,7 MSEK (180,0), valutaeffekterna på omsättningen var marginella i kvartalet.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 56,3 procent (50,4).
  • Rörelseresultatet uppgick till 32,0 MSEK (28,6).
  • Resultat efter skatt uppgick till 24,6 MSEK (24,7).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,98 SEK (0,95).

1 januari – 30 september 2017

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 14,3 procent till 526,2 MSEK (460,2), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 13,3 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,6 procent (51,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till 38,5 MSEK (42,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 26,3 MSEK (29,0).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,04 SEK (1,14).

Citat från VD

” Under två veckor i augusti skapade vi det hittills högst uppmätta PR-värdet för varumärket som generats av en kampanj. Tenniskollektionen Signature och modevisningen fick stor upp­märksamhet, bland annat i tidningen Vogue. Efter kampanjen valde sångerskan Lady Gaga att köra ett yogapass iförd våra Clara High Waist Tights och vår Björn Borg Solid Triangle Bra, förevigat på hennes Instagram med över 26 miljoner följare.”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017 kl 07.30

 

Tags & categories

For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis courts in Los Angeles, California.

#bjornborg #TrainToLive
We’ve been perfecting underwear for over thirty years. Find your perfect fit at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A little recap from yesterday’s event in Helsinki, Finland, where our ambassador @robinpackalen hosted a daytime workout session @trib3fi followed by lunch and snacks. Thank you everyone involved for a great afternoon. 🫶

#bjornborg #TrainToLive
Court goals.

#bjornborg #TrainToLive