Björn Borg AB Delårsrapport januari –september 2017

1 juli – 30 september 2017                   

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 14,3 procent till 205,7 MSEK (180,0), valutaeffekterna på omsättningen var marginella i kvartalet.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 56,3 procent (50,4).
  • Rörelseresultatet uppgick till 32,0 MSEK (28,6).
  • Resultat efter skatt uppgick till 24,6 MSEK (24,7).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,98 SEK (0,95).

1 januari – 30 september 2017

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 14,3 procent till 526,2 MSEK (460,2), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 13,3 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,6 procent (51,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till 38,5 MSEK (42,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 26,3 MSEK (29,0).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,04 SEK (1,14).

Citat från VD

” Under två veckor i augusti skapade vi det hittills högst uppmätta PR-värdet för varumärket som generats av en kampanj. Tenniskollektionen Signature och modevisningen fick stor upp­märksamhet, bland annat i tidningen Vogue. Efter kampanjen valde sångerskan Lady Gaga att köra ett yogapass iförd våra Clara High Waist Tights och vår Björn Borg Solid Triangle Bra, förevigat på hennes Instagram med över 26 miljoner följare.”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017 kl 07.30

 

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian