Björn Borg AB Delårsrapport januari –september 2017

1 juli – 30 september 2017                   

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 14,3 procent till 205,7 MSEK (180,0), valutaeffekterna på omsättningen var marginella i kvartalet.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 56,3 procent (50,4).
  • Rörelseresultatet uppgick till 32,0 MSEK (28,6).
  • Resultat efter skatt uppgick till 24,6 MSEK (24,7).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,98 SEK (0,95).

1 januari – 30 september 2017

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 14,3 procent till 526,2 MSEK (460,2), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 13,3 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,6 procent (51,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till 38,5 MSEK (42,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 26,3 MSEK (29,0).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,04 SEK (1,14).

Citat från VD

” Under två veckor i augusti skapade vi det hittills högst uppmätta PR-värdet för varumärket som generats av en kampanj. Tenniskollektionen Signature och modevisningen fick stor upp­märksamhet, bland annat i tidningen Vogue. Efter kampanjen valde sångerskan Lady Gaga att köra ett yogapass iförd våra Clara High Waist Tights och vår Björn Borg Solid Triangle Bra, förevigat på hennes Instagram med över 26 miljoner följare.”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017 kl 07.30

 

Tags & categories

We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive
@linneawidmark in Seamless Set, color Diva Pink.

#bjornborg #TrainToLive
Sunday activities.

📷 @robin.ltd 

#bjornborg #TrainToLive
Perfected for him since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
We know tennis. Full Racquet Club Collection now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive