Topic: Q4 2018

February 2019

Björn Borg AB Interim Report January – December 2018

1 October - 31December 2018 The Group’s net sales increased 15.6 percent to SEK 196.9 million (170.3). Excluding currency effects, sales increased 11.6 percent. Net sales for own e-commerce and e-tailers a... Read more

Björn Borg AB Delårsrapport januari – december 2018

1 oktober – 31 december 2018. Koncernens nettoomsättning ökade med 15,6 procent till 196,9 MSEK (170,3), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 11,6 procent. Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. Read more