Björn Borg AB Delårsrapport januari – december 2018

1 oktober – 31 december 2018

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 15,6 procent till 196,9 MSEK (170,3), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 11,6 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 36,3 MSEK (29,4), en ökning om 23,6 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,5 procent (58,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,0 MSEK (16,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 14,6 MSEK (11,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,58 SEK (0,43).

1 januari – 31 december 2018

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 1,9 procent till 709,6 MSEK (696,5), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 1,6 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 141,4 MSEK (113,4), en ökning om 24,7 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,4 procent (54,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 71,0 MSEK (55,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 59,9 MSEK (37,4).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,39 SEK (1,48).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utskiftning om 2,00 SEK (2,00) per aktie, motsvarande totalt 50,3 MSEK (50,3).
 • Björn Borgs långsiktiga finansiella mål, som senast fastställdes 2015 för perioden 2015 – 2019, har uppdaterats.

Citat från VD

”Vårt fokus på e-tailers fortsätter att ge resultat och denna kundgrupp visar tillväxt i kvartalet med 54,2 procent.” kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Jens Nyström, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl 07.30.

 

Tags & categories

Tennis court at Grand Hotel Tremezzo, Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Behind the scenes from XMAS23 Collection photo shoot in Åre earlier this year.

#bjornborg #TrainToLive
Running in California with @klaravilda.

#bjornborg #TrainToLive
Are you empowering yourself becoming the best version of yourself today?

#bjornborg #TrainToLive
Two essentials for high intensity training, the slightly lighter Borg Athletic T-shirt and our long time classic Borg T-shirt. Both made with recycled and sustainably sourced materials. For you to look good, and feel good while becoming the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
The Gift of Wellbeing. This season, embrace the power of sports to transform your mind, soul and body. Join us in inspiring each other to be more and the best version of ourselves.
We introduce XMAS23 Collection - now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Become the best version of yourself.

#bjornborg #TrainToLive
Sthlm Graphic T-shirt. Available in three colors.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour with @museo.club friends & family in Copenhagen, Denmark earlier this autumn. Thank you all for joining!

#bjornborg TrainToLive
Tennis court in Lazio, Italy.

#bjornborg #TrainToLive