Björn Borg AB Delårsrapport januari – december 2018

1 oktober – 31 december 2018

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 15,6 procent till 196,9 MSEK (170,3), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 11,6 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 36,3 MSEK (29,4), en ökning om 23,6 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,5 procent (58,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,0 MSEK (16,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 14,6 MSEK (11,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,58 SEK (0,43).

1 januari – 31 december 2018

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 1,9 procent till 709,6 MSEK (696,5), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 1,6 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 141,4 MSEK (113,4), en ökning om 24,7 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,4 procent (54,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 71,0 MSEK (55,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 59,9 MSEK (37,4).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,39 SEK (1,48).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utskiftning om 2,00 SEK (2,00) per aktie, motsvarande totalt 50,3 MSEK (50,3).
 • Björn Borgs långsiktiga finansiella mål, som senast fastställdes 2015 för perioden 2015 – 2019, har uppdaterats.

Citat från VD

”Vårt fokus på e-tailers fortsätter att ge resultat och denna kundgrupp visar tillväxt i kvartalet med 54,2 procent.” kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Jens Nyström, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl 07.30.

 

Tags & categories

We know tennis. Full Racquet Club Collection now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive
@_sinisofia_ in our latest additions to HS24 Collection.

#bjornborg #TrainToLive
New color alert - Gray Mist.

#bjornborg #TrainToLive
Monday motivation @alicestenlof.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Get ready. Launching at midnight.

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Two more days 👀

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Tennis in Portofino, Italy.

📷 @thecrima 

#bjornborg #TrainToLive
Recap from our Train To Live event @barryscopenhagen last Friday. Thank you all for joining us and shout out to @kon.bo for creating the amazing atmosphere in the Red Room. 🔥

#bjornborg #TrainToLive #traintolivebarrys #thebestworkoutintheworld