Björn Borg AB Delårsrapport januari – december 2018

1 oktober – 31 december 2018

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 15,6 procent till 196,9 MSEK (170,3), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 11,6 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 36,3 MSEK (29,4), en ökning om 23,6 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,5 procent (58,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,0 MSEK (16,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 14,6 MSEK (11,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,58 SEK (0,43).

1 januari – 31 december 2018

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 1,9 procent till 709,6 MSEK (696,5), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 1,6 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 141,4 MSEK (113,4), en ökning om 24,7 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,4 procent (54,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 71,0 MSEK (55,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 59,9 MSEK (37,4).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,39 SEK (1,48).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utskiftning om 2,00 SEK (2,00) per aktie, motsvarande totalt 50,3 MSEK (50,3).
 • Björn Borgs långsiktiga finansiella mål, som senast fastställdes 2015 för perioden 2015 – 2019, har uppdaterats.

Citat från VD

”Vårt fokus på e-tailers fortsätter att ge resultat och denna kundgrupp visar tillväxt i kvartalet med 54,2 procent.” kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Jens Nyström, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl 07.30.

 

Tags & categories

Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Recap from yesterday where our ambassador @mrjulls together with our Creative Director @andreasgran presented AW22 Sports Club Collection. As well hosting a workout followed by dinner in Stockholm. Thank you @studioxvisthlm and everyone involved. 🖤

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Outdoor Training Collection for AW22. Now live on site at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Stay tuned next week.

#bjornborg #TrainToLive
A little glimpse from our showroom in Stockholm. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
@kaesutherland in our latest arrivals.

#bjornborg #TrainToLive
Court goals. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
Join the club.

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Sports Club - now available online and in-store.

#bjornborg #TrainToLive