WBM tidigarelägger bokslutskommuniké


Vidare har styrelsen fastställt datum för bolagets delårsrapport för första kvartalet 2005 samt datum för ordinarie bolagsstämma enligt nedan.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2004
16 februari 2005 (OBS nytt datum)

Delårsrapport januari-mars 2005
19 maj 2005

Bolagsstämma
19 maj 2005

WBM, som driver och utvecklar varumärket Björn Borg, genomförde i december 2004 en nyemission som tillförde bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. WBM-aktien handlas från och med den 20 december på Nya Marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD och koncernchef WBM Holding AB, telefon 0708-631101
alternativt 08-506 33 700

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian