WBM tidigarelägger bokslutskommuniké


Vidare har styrelsen fastställt datum för bolagets delårsrapport för första kvartalet 2005 samt datum för ordinarie bolagsstämma enligt nedan.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2004
16 februari 2005 (OBS nytt datum)

Delårsrapport januari-mars 2005
19 maj 2005

Bolagsstämma
19 maj 2005

WBM, som driver och utvecklar varumärket Björn Borg, genomförde i december 2004 en nyemission som tillförde bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. WBM-aktien handlas från och med den 20 december på Nya Marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD och koncernchef WBM Holding AB, telefon 0708-631101
alternativt 08-506 33 700

Tags & categories

Filip in our latest AW23 Borg Collection.

#bjornborg #TrainToLive
Perfected since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
Saturday morning. A perfect time to do the things you love the most, a perfect time to take care of your body, soul and mind.

#bjornborg #TrainToLive
Time to enjoy the weekend. Happy Friday.

#bjornborg #TrainToLive
Esther wearing Seamless Set in color Balsam Green.

#bjornborg #TrainToLive
Behind the scenes from one of the locations during our AW23 photo shoot.

#bjornborg #TrainToLive
Monte Carlo Country Club.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg