WBMs årsredovisning 2004


WBM Holding AB utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg. Bolagets aktie noterades på Nya Marknaden den 20 december 2004.

Den tryckta versionen av årsredovisningen är under distribution till aktieägarna. Den kan också beställas från WBM Holding AB via webbplatsen eller per telefon 08-506 33 700.

WBM avger sin delårsrapport för det första kvartalet 2005 den 19 maj. Samma dag hålls bolagets ordinarie bolagsstämma.
hålls bolagets ordinarie bolagsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD och koncernchef WBM Holding AB, telefon 0708-631101
alternativt 08-506 33 700.

Tags & categories

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian