WBMs årsredovisning 2004


WBM Holding AB utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg. Bolagets aktie noterades på Nya Marknaden den 20 december 2004.

Den tryckta versionen av årsredovisningen är under distribution till aktieägarna. Den kan också beställas från WBM Holding AB via webbplatsen eller per telefon 08-506 33 700.

WBM avger sin delårsrapport för det första kvartalet 2005 den 19 maj. Samma dag hålls bolagets ordinarie bolagsstämma.
hålls bolagets ordinarie bolagsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD och koncernchef WBM Holding AB, telefon 0708-631101
alternativt 08-506 33 700.

Tags & categories

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg