WBMs årsredovisning 2004


WBM Holding AB utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg. Bolagets aktie noterades på Nya Marknaden den 20 december 2004.

Den tryckta versionen av årsredovisningen är under distribution till aktieägarna. Den kan också beställas från WBM Holding AB via webbplatsen eller per telefon 08-506 33 700.

WBM avger sin delårsrapport för det första kvartalet 2005 den 19 maj. Samma dag hålls bolagets ordinarie bolagsstämma.
hålls bolagets ordinarie bolagsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD och koncernchef WBM Holding AB, telefon 0708-631101
alternativt 08-506 33 700.

Tags & categories

Summer getaway ☀️

#bjornborg #TrainToLive
Timeless pieces for every occasion. Explore the Centre Collection.

#bjornborg #TrainToLive
At the beach or in the city, your companion for both.

#bjornborg #TrainToLive
Summer essentials.

#bjornborg #TrainToLive
Postcard from Österlen, Sweden. 

#bjornborg #TrainToLive
Sustainability humble bragging. More to come. We never stop.
For the full highlights from the report, read more at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Essentials for the summer getaway.

#bjornborg #TrainToLive
We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive
@linneawidmark in Seamless Set, color Diva Pink.

#bjornborg #TrainToLive
Sunday activities.

📷 @robin.ltd 

#bjornborg #TrainToLive