Björn Borg AB bokslutskommuniké januari – december 2016

1 oktober – 31 december 2016

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 12,3 procent till 171,4 MSEK (152,6), exklusive valuta­effekter ökade omsättningen med 10,2 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 48,0 procent (51,8), exklusive valutaeffekter till 49,9 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 21,4 MSEK (14,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,9 MSEK (7,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,74 (0,34).

1 januari – 31 december 2016

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 10 procent till 631,6 MSEK (574,3), valutapåverkan var marginell.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,3 procent (52,4), exklusive valutaeffekter till 50,7 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 64,2 MSEK (58,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 46,9 MSEK (41,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,88 (1,79).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utskiftning om 2,00 SEK (2,00) per aktie, motsvarande totalt 50,3 MSEK (50,3)

Citat från VD

”Vi avslutar året mycket starkt och två år och fyra månader efter lanseringen av vår affärsplan Northern Star, stänger vi nu ytterligare ett år där våra nyckeltal har förbättrats mot föregående år”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

 • Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
 • Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2017 kl 07.30.

 

Take on the summer heat in style with our lightest training t-shirt. Elliot in Borg Light T-shirt.

#bjornborg #TrainToLive
For a better tomorrow. Plan your wardrobe and purchases, invest in long-lasting products and recycle it once it’s reached it’s life’s end.

#bjornborg #TrainToLive
BTS from our latest Seamless Collection shoot in the Swedish archipelago.

#bjornborg #TrainToLive
BIG thank you to everyone involved and joining us last week at our #TrainToLive event, a boxing and training session followed by food and drinks @rulesboxingclub in Aarhus, Denmark. It was a blast, let’s do it again! 🥊

#bjornborg
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour.

#bjornborg #TrainToLive
Embrace the sun, feel the energy and unleash the best version of yourself. Discover our latest HS23 Collection at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
We #TrainToLive 

#bjornborg
DNA.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg