Björn Borg AB bokslutskommuniké januari – december 2016

1 oktober – 31 december 2016

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 12,3 procent till 171,4 MSEK (152,6), exklusive valuta­effekter ökade omsättningen med 10,2 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 48,0 procent (51,8), exklusive valutaeffekter till 49,9 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 21,4 MSEK (14,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,9 MSEK (7,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,74 (0,34).

1 januari – 31 december 2016

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 10 procent till 631,6 MSEK (574,3), valutapåverkan var marginell.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,3 procent (52,4), exklusive valutaeffekter till 50,7 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 64,2 MSEK (58,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 46,9 MSEK (41,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,88 (1,79).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utskiftning om 2,00 SEK (2,00) per aktie, motsvarande totalt 50,3 MSEK (50,3)

Citat från VD

”Vi avslutar året mycket starkt och två år och fyra månader efter lanseringen av vår affärsplan Northern Star, stänger vi nu ytterligare ett år där våra nyckeltal har förbättrats mot föregående år”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

 • Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
 • Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2017 kl 07.30.

 

For both him and her. Find your new favourite at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
3 quick tips to take care of your Björn Borgs.

#bjornborg #TrainToLive
Sports Hour. Let’s get it. @alicestenlof

#bjornborg #TrainToLive
AW22 for him. Find your new favourite piece for any active occasion.

#bjornborg #TrainToLive
@janicechantel in Seamless Rib Tights and Performance Low Seamless Bra.

#bjornborg #TrainToLive
Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Remember Father’s Day - follow the link in stories to our Underwear Guide to find the perfect gift.

#bjornborg #TrainToLive
Looking for early Christmas presents? Check out our Gift Guide at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
@sofiaruutu wearing Mid V Support Bra with Rib Tights and Centre Pants.

#bjornborg #TrainToLive
Light as a feather and keeping you dry, the high-performance material, empowers you to take that extra rep. Not because you’ve to, but because you can.

#bjornborg #TrainToLive
Push your limits in our Outdoor Training Collection for AW22.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis courts in Los Angeles, California.

#bjornborg #TrainToLive
We’ve been perfecting underwear for over thirty years. Find your perfect fit at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
A little recap from yesterday’s event in Helsinki, Finland, where our ambassador @robinpackalen hosted a daytime workout session @trib3fi followed by lunch and snacks. Thank you everyone involved for a great afternoon. 🫶

#bjornborg #TrainToLive
Court goals.

#bjornborg #TrainToLive