Björn Borg AB bokslutskommuniké januari – december 2016

1 oktober – 31 december 2016

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 12,3 procent till 171,4 MSEK (152,6), exklusive valuta­effekter ökade omsättningen med 10,2 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 48,0 procent (51,8), exklusive valutaeffekter till 49,9 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 21,4 MSEK (14,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,9 MSEK (7,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,74 (0,34).

1 januari – 31 december 2016

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 10 procent till 631,6 MSEK (574,3), valutapåverkan var marginell.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,3 procent (52,4), exklusive valutaeffekter till 50,7 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 64,2 MSEK (58,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 46,9 MSEK (41,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,88 (1,79).
 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utskiftning om 2,00 SEK (2,00) per aktie, motsvarande totalt 50,3 MSEK (50,3)

Citat från VD

”Vi avslutar året mycket starkt och två år och fyra månader efter lanseringen av vår affärsplan Northern Star, stänger vi nu ytterligare ett år där våra nyckeltal har förbättrats mot föregående år”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

 • Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
 • Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2017 kl 07.30.

 

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive