BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

1 APRIL – 30 JUNI 2019

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 1,0 procent till 141,7 MSEK (140,3), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 2,2 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och till e-tailers uppgick till 32,1 MSEK (31,0), en ökning om 3,5 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,4 procent (59,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till –1,7 MSEK (2,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till –2,3 MSEK (1,5).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,09 SEK (0,06).

1 JANUARI – 30 JUNI 2019

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 6,6 procent till 329,9 MSEK (309,5), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 2,9 procent.
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och till e-tailers uppgick till 85,0 MSEK (66,0), en ökning om 28,7 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 56,2 procent (58,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,9 MSEK (18,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 14,6 MSEK (16,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,58 SEK (0,66).

CITAT FRÅN VD

”Vi har mycket god omsättningstillväxt i grossistledet i Holland, 34 procent valutaneutralt. Även Sverige och Tyskland visar god tillväxt,” kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Jens Nyström, CFO, telefon 08-506 33 700

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl 07.30

 

Tags & categories

Heritage.

#bjornborg #TrainToLive
Recap from yesterday where our ambassador @mrjulls together with our Creative Director @andreasgran presented AW22 Sports Club Collection. As well hosting a workout followed by dinner in Stockholm. Thank you @studioxvisthlm and everyone involved. 🖤

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Outdoor Training Collection for AW22. Now live on site at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Stay tuned next week.

#bjornborg #TrainToLive
A little glimpse from our showroom in Stockholm. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
@kaesutherland in our latest arrivals.

#bjornborg #TrainToLive
Court goals. ⁠
⁠
#bjornborg #TrainToLive
Join the club.

#bjornborg #TrainToLive
Introducing Sports Club - now available online and in-store.

#bjornborg #TrainToLive