Björn Borg AB Delårsrapport januari – mars 2017

Omsättningen ökar

1 januari – 31 mars 2017

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 17,5 procent till 185,7 MSEK (158,1), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 16,5 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 48,9 procent (50,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,7 MSEK (13,9).
  • Resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (6,5).
  • Resultat per aktie före- och efter utspädning uppgick till 0,18 SEK (0,28).

Citat från VD

”Vår främsta seger under kvartalet är hur vi aktiverade vårt varumärke i vår kampanj ”Dear Rival”. Vi nådde över 3,5 miljoner konsumenter och ökade deras medvetenhet (awareness) för Björn Borg som sportmodevarumärke i både Sverige och Holland med över 100 procent. Avslutningsvis så är jag också stolt över att jag under kvartalet fick utmärkelsen årets hälsosammaste chef, vilket i sig var ett lagarbete, och jag kan konstatera att det är individer som gör skillnad och att hälsosamma individer gör ännu mer skillnad”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

  • Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
  • Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2017 kl 17.30.

 

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian