Björn Borg AB Delårsrapport januari – mars 2017

Omsättningen ökar

1 januari – 31 mars 2017

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 17,5 procent till 185,7 MSEK (158,1), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 16,5 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 48,9 procent (50,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,7 MSEK (13,9).
  • Resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (6,5).
  • Resultat per aktie före- och efter utspädning uppgick till 0,18 SEK (0,28).

Citat från VD

”Vår främsta seger under kvartalet är hur vi aktiverade vårt varumärke i vår kampanj ”Dear Rival”. Vi nådde över 3,5 miljoner konsumenter och ökade deras medvetenhet (awareness) för Björn Borg som sportmodevarumärke i både Sverige och Holland med över 100 procent. Avslutningsvis så är jag också stolt över att jag under kvartalet fick utmärkelsen årets hälsosammaste chef, vilket i sig var ett lagarbete, och jag kan konstatera att det är individer som gör skillnad och att hälsosamma individer gör ännu mer skillnad”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

  • Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
  • Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2017 kl 17.30.

 

Studio set.

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in paradise.

📷 @oliviavlopez 

#bjornborg #TrainToLive
Weekend mode.

#bjornborg #TrainToLive
2024. Let’s get it.

#bjornborg #TrainToLive
More behind the scenes from Åre, shooting XMAS23. 

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Croatia.

#bjornborg #TrainToLive
Entering 2024.

#bjornborg #TrainToLive
Enjoy the holidays.

#bjornborg #TrainToLive
THANK YOU everyone involved for a record-breaking 2023! Let’s go 2024!

#bjornborg #TrainToLive
Tennis in Italy.

#bjornborg #TrainToLive
Winter Sale now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
Merry Christmas.

#bjornborg #TrainToLive
In the city or by the countryside over Christmas? Bring the hoodie.

#bjornborg #TrainToLive