Björn Borg AB Delårsrapport januari – mars 2017

Omsättningen ökar

1 januari – 31 mars 2017

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 17,5 procent till 185,7 MSEK (158,1), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 16,5 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 48,9 procent (50,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,7 MSEK (13,9).
  • Resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (6,5).
  • Resultat per aktie före- och efter utspädning uppgick till 0,18 SEK (0,28).

Citat från VD

”Vår främsta seger under kvartalet är hur vi aktiverade vårt varumärke i vår kampanj ”Dear Rival”. Vi nådde över 3,5 miljoner konsumenter och ökade deras medvetenhet (awareness) för Björn Borg som sportmodevarumärke i både Sverige och Holland med över 100 procent. Avslutningsvis så är jag också stolt över att jag under kvartalet fick utmärkelsen årets hälsosammaste chef, vilket i sig var ett lagarbete, och jag kan konstatera att det är individer som gör skillnad och att hälsosamma individer gör ännu mer skillnad”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

  • Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
  • Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2017 kl 17.30.

 

We’re calling it, this is the color of summer ‘24.

#bjornborg #TrainToLive
@linneawidmark in Seamless Set, color Diva Pink.

#bjornborg #TrainToLive
Sunday activities.

📷 @robin.ltd 

#bjornborg #TrainToLive
Perfected for him since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
We know tennis. Full Racquet Club Collection now live at bjornborg.com.

#bjornborg #TrainToLive
At the heart of our heritage.
The Puente Romano Tennis Club in Marbella boasts a rich history and a longstanding association with tennis legends. A pivotal figure in the club’s early years was the legendary tennis icon Björn Borg.
Borg’s ties with the Puente Romano Tennis Club strengthened significantly in 1980 when the club served as the venue for his wedding.
Although Björn Borg’s direct involvement in managing the Puente Romano Tennis Club eventually concluded, his enduring legacy laid the groundwork for the club’s esteemed status in the tennis realm.

Our entire SS24 Racquet Club Collection is shoot here, at Puente Romano Tennis Club. 

#bjornborg #TrainToLive
A glimpse into our world. We #TrainToLive. Global Sales Meeting SS25.

#bjornborg
Recap from our launch event with @alicestenlof 🫶

📷 @cortadovisual 

#bjornborg #TrainToLive #alicexbjornborg
Monday motivation.

#bjornborg #TrainToLive
Go The Distance - However Far. Latest Running Club drop available now.

#bjornborg #TrainToLive