Björn Borg AB delårsrapport januari – september 2016

1 juli – 30 september 2016

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 180,0 MSEK (191,4), en minskning med 6,0 procent. Exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5,6 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,4 procent (51,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till 28,6 MSEK (32,9).
  • Resultat efter skatt uppgick till 24,7 MSEK (21,7).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,95 SEK (0,88) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,95 SEK (0,88).

1 januari – 30 september 2016

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 9,1 procent till 460,2 MSEK (421,7). Exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 9,7 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,1 procent (52,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 42,8 MSEK (44,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 29,0 MSEK (34,3).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,14 SEK (1,45) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,14 SEK (1,45).

Citat från VD

”Höjdpunkten under kvartalet är vårt arbete med konsumenttester, där slutkonsumenter som testat våra funktionsunderkläder, utan undantag vill köpa”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2016 kl 07.30.

 

mszxhra in sthlm seamless set 🖤
Sale starting today - Up to 40% off bjornborg.com and in stores.
@emilietommerberg in the Sthlm striped set 🖤
Sports Hour. Yoga session 🧘🏽‍♀️ with @sarasvelander 

#bjornborgsportshour
@fannyamandanilsson: ”Training with @danieleckhardt for an energetic life filled with endorphins”
”It’s always easier to push your limits when you do it together” @mathiasguss @emilsebastiian