Björn Borg AB delårsrapport januari – september 2016

1 juli – 30 september 2016

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 180,0 MSEK (191,4), en minskning med 6,0 procent. Exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5,6 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,4 procent (51,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till 28,6 MSEK (32,9).
  • Resultat efter skatt uppgick till 24,7 MSEK (21,7).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,95 SEK (0,88) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,95 SEK (0,88).

1 januari – 30 september 2016

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 9,1 procent till 460,2 MSEK (421,7). Exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 9,7 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,1 procent (52,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 42,8 MSEK (44,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 29,0 MSEK (34,3).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,14 SEK (1,45) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,14 SEK (1,45).

Citat från VD

”Höjdpunkten under kvartalet är vårt arbete med konsumenttester, där slutkonsumenter som testat våra funktionsunderkläder, utan undantag vill köpa”, kommenterar VD Henrik Bunge.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2016 kl 07.30.

 

Filip in our latest AW23 Borg Collection.

#bjornborg #TrainToLive
Perfected since 1989.

#bjornborg #TrainToLive
Saturday morning. A perfect time to do the things you love the most, a perfect time to take care of your body, soul and mind.

#bjornborg #TrainToLive
Time to enjoy the weekend. Happy Friday.

#bjornborg #TrainToLive
Esther wearing Seamless Set in color Balsam Green.

#bjornborg #TrainToLive
Behind the scenes from one of the locations during our AW23 photo shoot.

#bjornborg #TrainToLive
Monte Carlo Country Club.

#bjornborg #TrainToLive

The Movement Capsule by Alice Stenlöf & Björn Borg