Topic: Q3

November 2018

Björn Borg AB delårsrapport januari – september 2018

1 juli – 30 september 2018. Koncernens nettoomsättning minskade med 1,3 procent till 203,1 MSEK (205,7), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 6,1 procent. Read more

Björn Borg AB Interim Report January – September 2018

1 July – 30 September 2018. The Group’s net sales decreased 1.3 percent to SEK 203.1 million (205.7). Excluding currency effects sales decreased 6.1 percent. Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Read more

November 2017

Presentation Q3 2017

Read more

Björn Borg AB Delårsrapport januari –september 2017

1 juli - 30 september 2017. Koncernens nettoomsättning ökade med 14,3 procent till 205,7 MSEK (180,0), valutaeffekterna på omsättningen var marginella i kvartalet. Read more

Björn Borg AB Interim Report January – September 2017

July 1 - September 30, 2017. The Group’s net sales increased by 14.3 percent to SEK 205.7 million (180.0). Currency effects on sales were marginal in the quarter. Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2017. Read more

November 2016

Presentation Q3 2016

Read more
bjorn-borg-interim-report-q3-2016-featured

Björn Borg AB delårsrapport januari – september 2016

1 juli – 30 september 2016 Koncernens nettoomsättning uppgick till 180,0 MSEK (191,4), en minskning med 6,0 procent. Exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5,6 procent. Bruttovinstmarginalen uppgi... Read more
bjorn-borg-interim-report-q3-2016-featured

Björn Borg AB Interim Report January – September 2016

The Group’s net sales amounted to SEK 180.0 million (191.4), a decrease of 6.0 percent. Excluding currency effects, sales decreased by 5.6 percent. Read more