Interim reports

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2008

Ökad försäljning för helåret - svagare avslutning Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2008

Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad Read more

Delårsrapport för första halvåret januari – juni 2008

Svagare marknad dämpar - men tillväxten fortsätter Read more

Delårsrapport för första kvartalet januari – mars 2008

FORTSATT TILLVÄXT OCH MYCKET GOD LÖNSAMHET Read more