Interim reports

BJÖRN BORG AB YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2012

Positive fourth quarter – continued weak market Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2012

Positivt fjärde kvartal – fortsatt svag marknad Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – SEPTEMBER 2012

Increased sales and profit Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2012

Ökad omsättning och vinst Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2012

Björn Borg at HarrodsPositive development in a continued weak market Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2012

Björn Borg på HarrodsPositiv utveckling i en fortsatt svag marknad Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2012

INVESTMENTS REDUCE PROFIT Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2012

INVESTERINGAR MINSKAR RESULTATET Read more