Press releases - Corporate

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below. (Valid for disclosures from July 3, 2016.)

December 2004

Beslut om apportemission i samband med förvärv av Scandinavian Footwear

Beslut om apportemission i samband med förvärv av Scandinavian Footwear Som tidigare meddelats skall WBM förvärva utestående 51,1 procent av aktierna i Scandina-vian Footwear.... Read more

Nyemissionen registrerad – BTA ersätts av nyemitterade aktier

Nyemissionen registrerad - BTA ersätts av nyemitterade aktier Handel i aktien och BTA (Betalade Tecknade Aktier) pågår sedan den 20 decem-ber 2004 på Nya Marknaden Emissionen är... Read more

Strategiskt förvärv av Scandinavian Footwear

Strategiskt förvärv av Scandinavian Footwear WBM förvärvar utestående 50,1 procent i Scandinavian Footwear för 9,0 MSEK. Betalning sker med 4,5 MSEK kontant samt till resterande... Read more

Nyemissionen i Björn Borg övertecknad

Nyemissionen i Björn Borg övertecknad Nyemissionen som omfattade 450 000 nya aktier i WBM Holding AB (publ.) övertecknades. Teckningskursen var 68 SEK per aktie. Totalt omfattade emissionen... Read more

November 2004

Prospekt nyemission november/december 2004

. Read more

Björn Borg till Nya Marknaden

Björn Borg till Nya Marknaden Worldwide Brand Management Holding AB (WBM Holding), som utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg, genomför en nyemission och inleder... Read more

Delårsrapport 1 januari 2004 – 30 september 2004 (1)

Worldwide Brand Management Holding AB (publ) (WBM Holding) förvärvade under andra kvartalet samtliga aktier i Worldwide Brand Management AB (publ) (WBM) inklusive dotterbolag. Koncernredovisningen... Read more