Interim reports

Year-end report January – December 2007

A YEAR WITH STRONG GROWTH AND SUBSTANTIALLY HIGHER PROFIT New markets gradually advancing Read more

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

ETT ÅR MED STARK TILLVÄXT OCH KRAFTIGT ÖKAD VINST Nya marknader på successiv frammarsch Read more

Interim Report January – September 2007

Growth and profitability remain at high levels Read more

Delårsrapport Januari – september 2007

Tillväxt och lönsamhet på fortsatt höga nivåer Read more

Interim report for the first half year January-June 2007

Continued strong growth with good profitability Read more

Interim report for the first half year January-June 2007

Continued strong growth with good profitability Read more

Delårsrapport för första halvåret Januari – juni 2007

Fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet Read more

Björn Borg AB Interim report for the first quarter January – March 2007

January 1 - March 31, 2007 Brand sales increased by 75 percent to SEK 513 million (293). The Group's net sales rose by 60 percent to SEK 118.7 million (74.2). Operating profit rose by 109 percent to SEK... Read more

Björn Borg AB Interim report for the first quarter January – March 2007

January 1 - March 31, 2007 Brand sales increased by 75 percent to SEK 513 million (293). The Group's net sales rose by 60 percent to SEK 118.7 million (74.2). Operating profit rose by 109 percent to SEK... Read more

Björn Borg AB Delårsrapport för första kvartalet Januari – mars 2007

1 januari - 31 mars 2007 Varumärkesförsäljningen ökade med 75 procent till 513 MSEK (293). Koncernens nettoomsättning ökade med 60 procent till 118,7 MSEK (74,2). Rörelseresultatet... Read more

Noteringsprospekt

. Read more