Press releases - Corporate

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below. (Valid for disclosures from July 3, 2016.)

December 2016

Björn Borg förvärvar distributören i Benelux

Björn Borg förvärvar Baseline-koncernen, den nuvarande distributören för Björn Borg-produkter i Nederländerna och Belgien (Benelux). Distributionsavtalet för Benelux sades upp i december 2015 för att upph... Read more

Björn Borg acquires benelux distributor baseline

Björn Borg acquires Baseline Group, the current distributor of Björn Borg products in the Netherlands and Belgium (Benelux). The distribution agreement for Benelux was terminated in December 2015, to e... Read more

November 2016

bjorn-borg-interim-report-q3-2016-featured

Björn Borg AB delårsrapport januari – september 2016

1 juli – 30 september 2016 Koncernens nettoomsättning uppgick till 180,0 MSEK (191,4), en minskning med 6,0 procent. Exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5,6 procent. Bruttovinstmarginalen uppgi... Read more
bjorn-borg-interim-report-q3-2016-featured

Björn Borg AB Interim Report January – September 2016

The Group’s net sales amounted to SEK 180.0 million (191.4), a decrease of 6.0 percent. Excluding currency effects, sales decreased by 5.6 percent. Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2016 Read more

October 2016

Björn Borg HR Director Lena Nordin accepting the award

Björn Borg receives Healthy Business Award

Björn Borg received the world’s first-ever Healthy Business Award during the HR and leadership seminar Healthy Business in Stockholm yesterday, October 6th. Healthy Business Awards puts the light on co... Read more

August 2016

Bjorn-Borg-Interim-Report-Q2-2016

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2016

During the quarter we strengthened our position as planned in sports and sports apparel, especially in our male target market. Read more
Bjorn-Borg-Interim-Report-Q2-2016

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016

Under kvartalet har vi enligt plan stärkt vår position inom sport och sportkläder hos framförallt vår manliga målgrupp. Read more

Rättelse datum: Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2016. Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2016. Read more

June 2016

BJÖRN BORG ANNUAL REPORT 2015

Read more

May 2016

Björn Borg Logotype

Report from Björn Borg’s Annual General Meeting 2016

The Annual General Meeting of Björn Borg AB was held at 5.30 p.m. CET on 19 May 2016 at the company’s offices in Stockholm. Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2016

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.30 den 19 maj 2016 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning... Read more
Björn Borg Logotype

Björn Borg AB Interim Report January – March 2016

The Group’s net sales increased by 21 percent to SEK 158.1 million (131.1). Sales were not affected by exchange rates. The gross profit margin was 50.0 percent (53.6). Operating profit amounted to SEK 1... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016

OMSÄTTNINGEN ÖKAR 1 JANUARI – 31 MARS 2016 Koncernens nettoomsättning ökade med 21 procent till 158,1 MSEK (131,1), ingen valutaförändring som påverkar omsättningen.... Read more

Björn Borg acquires UK subsidiary.

Björn Borg has acquired the shares held by the minority shareholder of subsidiary Björn Borg UK Limited, representing 20% of total share. Following the acquisition, the UK subsidiary is now wholly owned b... Read more

Björn Borg förvärvar brittiskt dotterbolag.

Björn Borg AB har förvärvat de 20% av dotterbolaget Björn Borg UK Limiteds aktier som ägdes av en minoritetsägare. Dotterbolaget är numera helägt och köpet... Read more

April 2016

BJÖRN BORGS ÅRSREDOVISNING 2015

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, http://corporate.bjornborg.com/sv/home Som tidigare har kommunicerats hålls Björn Borgs årsstämma den 19 maj 201... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds... Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ)

The shareholders of Björn Borg AB (publ) are hereby invited to attend the annual general meeting, to be held on Thursday, 19 May 2016 at 5.30 p.m., at the company's premises, at Tulegatan 11, Stockholm,... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds... Read more

February 2016

BJÖRN BORG AB YEAR END-REPORT JANUARY – DECEMBER 2015

STRONG QUARTER Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015

STARKT KVARTAL Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2015. Read more