Press releases - Corporate

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below. (Valid for disclosures from July 3, 2016.)

November 2018

Björn Borg AB delårsrapport januari – september 2018

1 juli – 30 september 2018. Koncernens nettoomsättning minskade med 1,3 procent till 203,1 MSEK (205,7), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 6,1 procent. Read more

Björn Borg AB Interim Report January – September 2018

1 July – 30 September 2018. The Group’s net sales decreased 1.3 percent to SEK 203.1 million (205.7). Excluding currency effects sales decreased 6.1 percent. Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Read more

August 2018

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2018

1 APRIL – 30 JUNE, 2018 The Group’s net sales increased 4.1 percent to SEK 140.3 million (134.8). Excluding currency effects sales rose 1.2 percent. Net sales for own e-com and e-tailers amounted to 2... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

1 april – 30 juni 2018. Koncernens nettoomsättning ökade med 4,1 procent till 140,3 MSEK (134,8), exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 1,2 procent. Read more

June 2018

JENS NYSTRÖM NY CFO PÅ BJÖRN BORG

Björn Borg har utsett Jens Nyström som ny CFO. Jens blir också medlem i Björn Borgs koncernledning och kommer att rapportera till koncernens VD Henrik Bunge. Read more

JENS NYSTRÖM NEW CFO AT BJÖRN BORG

Björn Borg has appointed Jens Nyström as new CFO. Jens will also be a member of Björn Borg Group’s management team and will report to the group CEO Henrik Bunge. Read more

May 2018

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2018

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.30 den 17 maj 2018 i bolagets lokaler i Stockholm. Read more

REPORT FROM BJÖRN BORG’S ANNUAL GENERAL MEETING

The Annual General Meeting of Björn Borg AB was held at 5.30 p.m. on 17 May 2018 at the company’s offices in Stockholm. Read more

Björn Borg AB Interim Report January – March 2018

ONLINE SALES GROW. 1 JANUARY – 31 MARCH, 2018. The Group’s net sales fell 8.9 percent to SEK 169.2 million (185.7). Excluding currency effects sales fell 10.6 percent. Read more

Björn Borg AB delårsrapport januari – mars 2018

Försäljningen online växer. 1 januari – 31 mars 2018. Koncernens nettoomsättning minskade med 8,9 procent till 169,2 MSEK (185,7), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 10,6 procen... Read more

April 2018

Björn Borg Annual Report 2017

The Björn Borg Annual Report for 2017 is now available on the corporate website https://corporate.bjornborg.com/en/section/investors/annual-reports/. Read more

Björn Borgs årsredovisning 2017

Björn Borgs årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig på företagets hemsida https://corporate.bjornborg.com/en/section/investors/annual-reports/ Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 16.45. Read more

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF BJÖRN BORG AB (publ).

The shareholders of Björn Borg AB are hereby invited to attend the annual general meeting, to be held on Thursday, 17 May 2018 at 5:30 p.m. at the company premises, at Tulegatan 11, Stockholm, Sweden. ... Read more

March 2018

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöte... Read more

Proposal by the Nomination Committee regarding the Board of Directors in Björn Borg AB

Björn Borg AB hereby declares the Nomination Committee’s proposal for the Annual General Meeting regarding the Board of Directors and Chairman of the Board. Read more

February 2018

Björn Borg AB Delårsrapport januari–december 2017

1 oktober - 31 december 2017. Koncernens nettoomsättning minskar med 0,7 procent till 170,3 MSEK (171,4), valutapåverkan på omsättningen var marginell i kvartalet. Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,... Read more

Björn Borg AB Year end-Report January – December 2017

1 October - 31 December, 2017. The Group’s net sales fell 0.7 percent to SEK 170.3 million (171.4). Currency effects on sales were marginal in the quarter. The gross profit margin was 58.3 p... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2017 Read more

Björn Borg subsidiary in Finland becomes wholly owned

Björn Borg AB has acquired 25% of the shares in the group's Finnish subsidiary, Björn Borg Finland Oy.  The stock was previously owned by the subsidiary CEO Ove Asplund. Björn Borg Finland Oy becomes who... Read more