Press releases - Corporate

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below. (Valid for disclosures from July 3, 2016.)

November 2023

bbo-q3-2023-module

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – SEPTEMBER 2023

JULY 1 – SEPTEMBER 30, 2023 Group net sales amounted to SEK 262.1 million (248.6), an increase of 5 percent. Currency-neutral, net sales increased by 1 percent. Net sales for own e-commerce and e-tailers a... Read more
bbo-q3-2023-module

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2023

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick till 262,1 MSEK (248,6), en ökning med 5 procent. Valutaneutralt ökade nettoomsättningen med 1 procent. Nettoomsättningen för egen e-hande... Read more

August 2023

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2023

 APRIL 1 – JUNE 30, 2023 Group net sales amounted to SEK 165.6 million (161.5), an increase of 3 percent. Currency-neutral, net sales decreased by 2 percent. Net sales for own e-commerce and e-tailers amo... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2023

1 APRIL – 30 JUNI 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick till 165,6 MSEK (161,5), en ökning med 3 procent. Valutaneutralt minskade nettoomsättningen med 2 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-... Read more

May 2023

KOMMUNIKÉ FRÅN BJÖRN BORGS ÅRSSTÄMMA 2023

Vid Björn Borg AB:s årsstämma den 17 maj 2023 fattades följande beslut i enlighet med de förslag som styrelsen och valberedningen lämnat inför årsstämman:Räkenskaper och vinstdisposition m.m.Årsstämman fastställde... Read more

REPORT FROM BJÖRN BORG’S ANNUAL GENERAL MEETING 2023

At Björn Borg AB's Annual General Meeting on May 17 2023, the following resolutions were made in accordance with the proposals submitted by the Board of Directors and the nomination committee before ... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2023

JANUARY 1 – MARCH 31, 2023 Group’s net sales amounted to SEK 246.9 million (226.6), an increase of 8.9 percent. Currency-neutral, the net sales increased by 5.2 percent. Net sales for own e-commerce and... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2023

1 JANUARI – 31 MARS 2023 Koncernens nettoomsättning uppgick till 246,9 MSEK (226,6), en ökning med 8,9 procent. Valutaneutralt ökade nettoomsättningen med 5,2 procent. Nettoomsättningen för egen e-hande... Read more

April 2023

Björn Borg Annual Report 2022

The Björn Borg Annual Report and Sustainability report for 2022 are now available on the corporate website. Read more

Björn Borgs årsredovisning 2022

Björn Borgs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2022finns nu tillgängliga på företagets hemsida. Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), May 17, 2023

The shareholders of Björn Borg AB (publ) ("Björn Borg") are hereby invited to the annual general meeting on Wednesday, May 17, 2023 at 5:30 p.m. in Gate:1's premises, Frösundaviks allé 1, ... Read more

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2023

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2023 klockan 17.30 i Gate:01:s lokaler, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna. Inregistrering inleds kl. ... Read more

March 2023

Björn Borg AB nomination committee proposal for the Annual General Meeting.

Björn Borg AB hereby makes public the Nomination Committee’s proposal for the Annual General Meeting regarding the Board of Directors and the Chairman of the Board. Read more

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB

Inför årsstämman i Björn Borg AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Read more

February 2023

bbo-q4-2022-module

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – DECEMBER 2022

OCTOBER 1 – DECEMBER 31, 2022 Group’s net sales amounted to SEK 198.4 million (180.6), an increase of 9.9 percent. Net sales for own e-commerce and e-tailers amounted to SEK 77.0 million (63.8), an inc... Read more
bbo-q4-2022-module

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2022

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2022 Koncernens nettoomsättning uppgick till 198,4 MSEK (180,6), en ökning med 9,9 procent. Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 77,0 MSEK (63,8), en ök... Read more