Press releases - Corporate

To see only press releases which have been disclosed pursuant to legislation or other regulations, please select “Regulatory releases” below. (Valid for disclosures from July 3, 2016.)

December 2015

BJÖRN BORG TAKES OVER DISTRIBUTION OF BJÖRN BORG PRODUCTS IN BENELUX

Björn Borg has terminated the distribution contract for the Netherlands, Belgium and Luxemburg, aiming to run the distribution of Björn Borg products in the region in-house. Current distributors... Read more

BJÖRN BORG TAR ÖVER DISTRIBUTIONEN AV BJÖRN BORG-PRODUKTER I BENELUX

Björn Borg har sagt upp bolagets distributionsavtal för Holland, Belgien och Luxemburg. Syftet är att i framtiden driva distributionen av Björn Borg-produkter i dessa länder i... Read more

November 2015

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – SEPTEMBER 2015

STRONG QUARTER Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2015

STARKT KVARTAL Read more

October 2015

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2015. Datum:      Fredagen den 6 november 2015 Tid:... Read more

August 2015

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2015

1 APRIL – 30 JUNE, 2015 The Group’s net sales increased by 2 percent to SEK 99.2 million (97.0). Excluding currency effects, sales fell by 5 percent. The gross profit margin was 53.0 percent... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015

1 APRIL – 30 JUNI 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 2 procent till 99,2 MSEK (97,0), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 5 procent. Bruttovinstmarginalen uppgick... Read more

Inbjudan till Analytiker- och pressträff

Välkommen att närvara i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2015. Read more

June 2015

COO LEAVES BJÖRN BORG

Björn Borg has launched a new business plan for 2015-2019, focusing on sales growth and on transitioning the brand to a sports fashion brand. In connection with the implementation of the new business... Read more

VICE VD LÄMNAR BJÖRN BORG

Björn Borg har lanserat en ny affärsplan för 2015-2019, med fokus på försäljningstillväxt och att förflytta varumärket till att bli ett mer utpräglat... Read more

May 2015

Björn Borg Annual Report 2014

Annual Report in English, see pdf   Read more

Report from Björn Borg’s Annual General Meeting 2015

The Annual General Meeting of Björn Borg AB was held at 6 p.m. on 11 May, 2015 at the company’s offices in Stockholm. The Annual General Meeting adopted the income statement and balance sheet,... Read more

Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2015

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 18.00 den 11 maj 2015 i bolagets lokaler i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning... Read more

BJÖRN BORG AB INTERIM REPORT JANUARY – MARCH 2015

JANUARY 1 – MARCH 31, 2015 The Group’s net sales decreased by 8 percent to SEK 131.1 million (142.8). Excluding currency effects, sales were down 16 percent. The gross profit margin was 53.6... Read more

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015

1 JANUARI – 31 MARS 2015 Koncernens nettoomsättning minskade med 8 procent till 131,1 MSEK (142,8), exklusive valuta effekter minskade omsättningen med 16 procent. Bruttovinstmarginalen... Read more

Inbjudan till analytiker- och pressträff

Välkommen till frukostmöte i samband med att Björn Borg lämnar sin delårsrapport för det första kvartalet 2015 Read more

April 2015

BJÖRN BORGS ÅRSREDOVISNING 2014

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 finns nu tillgänglig på Björn Borgs webbplats, http://corporate.bjornborg.com/sv/home Som tidigare har kommunicerats hålls Björn Borgs årsstämma den 11 maj 2015... Read more

Daniel Grohman tar över som CFO hos Björn Borg

Daniel Grohman tillträder som CFO för Björn Borg den 15 juli 2015. Daniel, som ersätter avgående CFO Magnus Teeling, kommer senast från en tjänst som CFO och Inköpschef... Read more

Notice of the Annual General Meeting of Björn Borg AB (publ)

The shareholders of Björn Borg AB (publ) are hereby invited to attend the annual general meeting, to be held on Monday, 11 May 2015 at 6 p.m., at the company's premises, at Tulegatan 11, Stockholm,... Read more

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2015 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Inregistrering... Read more

February 2015

BJÖRN BORG AB YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2014

OCTOBER 1 – DECEMBER 31, 2014 The Group’s net sales increased by 36 percent to SEK 135.3 million (99.3). Excluding currency effects, net sales increased by 29 percent. The gross profit margin... Read more

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2014

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2014 Koncernens nettoomsättning ökade med 36 procent till 135,3 MSEK (99,3), exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 29 procent. Bruttovinstmarginalen... Read more