Årsstämma 2006

Årsstämma för aktieägarna i Björn Borg AB hölls torsdagen den 5 maj 2006 i Stockholm.

Tags & categories