Bolagsstyrningsrapporter

För varje kalenderår publicerar bolaget en bolagsstyrningsrapport, som beskriver bolagsstyrningen i Björn Borg.

Rapporten utgör en del av årsredovisningen, med presenteras också här separat.