Årsstämmor – Arkiv

Årsstämma 2024

Aktieägarna i Björn Borg AB (publ) (”Björn Borg”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 17.30 i Gate:01:s lokaler, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna. Inregistrering inleds kl. ... Read more

Årsstämma 2023

Björn Borg AB:s årsstämma för 2023 hölls den 17 maj 2023. Read more

Årsstämma 2022

VD:s anförande Årsstämma 2022, för räkenskapsåret 2021, hölls den 19 maj 2022. Med anledning av den pågående pandemin genomfördes stämman med deltagande enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro. Ne... Read more

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021, för räkenskapsåret 2020, hölls den 18 maj 2021. Med anledning av den pågående pandemin genomfördes stämman med deltagande enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro. Read more

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020, för räkenskapsåret 2019, hölls den 30 juni 2020 i Stockholm. Nedan finns underlag från stämman.         Read more

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019, för räkenskapsåret 2018, hölls den 14 maj 2019 i Stockholm. Read more

Årsstämma 2018

Årsstämma 2018, för räkenskapsåret 2017, hölls den 17 maj 2018 i Stockholm. Read more

Årsstämma 2017

Årsstämma 2017, för räkenskapsåret 2016, hölls den 11 maj 2017 i Stockholm. Read more

Årsstämma 2016

Årsstämma 2016, för räkenskapsåret 2015, hölls den 19 maj 2016 i Stockholm. Read more

Årsstämma 2015

Björn Borgs årsstämma 2015 hölls den 11 maj 2015 i Stockholm. Nedan finns underlag inför samt protokoll från årsstämman Read more

Årsstämma 2014

Björn Borgs årsstämma 2014 hölls den 10 april 2014. Nedan finns underlag inför årsstämman 2014 samt protokoll från årsstämman. Read more

Årsstämma 2013

Årsstämman 2013 hölls den 17 april. Nedan finns protokollet, och underlagen, från stämman. Read more

Årsstämma 2012

Årsstämma 2012 hölls torsdagen den 3 maj 2012 i Stockholm. Read more

Årsstämma 2011

Årsstämma hölls torsdagen den 14 april 2011, kl.17.00 i bolagets lokaler på Götgatan 78 (Skrapan), 23 tr i Stockholm. Read more

Årsstämma 2010

Årsstämma 2010 hölls den 15 april 2010 i Stockholm. Read more

Årsstämma 2009

Årsstämma 2009 hölls torsdagen den 23 april 2009 i Stockholm. Read more

Extra bolagsstämma 2008

Extra bolagsstämma i Björn Borg AB (publ) hölls den 13 november 2008. Read more

Årsstämma 2008

Årsstämma 2008 hölls torsdagen den 10 april 2008 i Stockholm. Read more

Årsstämma 2007

Årsstämma 2007 hölls torsdagen 19 april 2007 i Stockholm Read more

Årsstämma 2006

Årsstämma för aktieägarna i Björn Borg AB hölls torsdagen den 5 maj 2006 i Stockholm. Read more