Årsstämman

Årsstämman är högsta beslutande organ. Årsstämman väljer styrelse och styrelseordförande, fastställer balansräkning och resultaträkning, beslutar om vinstutdelning och ansvarsfrihet för styrelse och VD.

Valberedningens roll är att lämna förslag inför stämmans beslut, bland annat avseende val av styrelse. Aktieägare som önskar lämna förslag inför stämman kan göra det till valberedningen.