Valberedning

Valberedningen lägger fram förslag inför årsstämman avseende styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode, ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer, samt förslag till regler för valberedningen.

För årsstämman 2024 föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Alessandra Cama, Anette Klintfält, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson, Heiner Olbrich, Jens Høgsted samt Johanna Schottenius. Till styrelseordförande föreslås omval av Heiner Olbrich.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av:

  • Mathias Nimlin (utsedd av Martin Bjäringer)
  • Mats H Nilsson (utsedd av sig själv)
  • Thomas Eklund (utsedd av sig själv)
  • André Schottenius (utsedd av Schottenius familjen)
  • Heiner Olbrich (styrelseordförande)

E-post: valberedning@bjornborg.com