Valberedning

Valberedningen lägger fram förslag inför årsstämman avseende styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode, ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer, samt förslag till regler för valberedningen.

Valberedningen inför årsstämma 2020 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra största aktieägarna per 31 augusti 2019, och ber dem utse varsin person att ingå i valberedningen.

Styrelsens ordförande har kontaktat de fyra största aktieägarna i enlighet med ovan och har satt samman följande valberedningen inför årsstämma 2020.

 

Heiner Olbrich, styrelsens ordförande

Bo Jungner, utsedd av Martin Bjäringer

Mats H Nilsson, utsedd av sig själv som aktieägare

Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur

Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden

 

För valberedningens förslag, se:

Valberedningens förslag till styrelse i Björn Borg AB

E-post: valberedning@bjornborg.com