Valberedning

Valberedningen lägger fram förslag inför årsstämman avseende styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode, ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer, samt förslag till regler för valberedningen.

Valberedningen inför årsstämma 2022 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra största aktieägarna per 31 augusti 2021, och ber dem utse varsin person att ingå i valberedningen.

Styrelsens ordförande har kontaktat de största aktieägarna i enlighet med de beslutade reglerna för valberedningen och har satt samman följande valberedning inför årsstämma 2022.

Heiner Olbrich, styrelsens ordförande
Marika Svärdström, utsedd av Martin Bjäringer
Per Josefsson, utsedd av sig själv som aktieägare
Mats H Nilsson, utsedd av sig själv som aktieägare
Fredrik Lövstedt, utsedd av sig själv som aktieägare

E-post: valberedning@bjornborg.com