Valberedning

Valberedningen lägger fram förslag inför årsstämman avseende styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode, ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer, samt förslag till regler för valberedningen.

Valberedningen inför årsstämma 2019 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra största aktieägarna per 31 augusti 2018, och ber dem utse varsin person att ingå i valberedningen.

Styrelsens ordförande har kontaktat de fyra största aktieägarna i enlighet med ovan och har satt samman följande valberedningen inför årsstämma 2019.

  • Heiner Olbrich, styrelsens ordförande
  • Bo Jungner, utsedd av Martin Bjäringer
  • Mats H Nilsson, utsedd av sig själv som aktieägare
  • Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur
  • Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden

Aktieägare som önskar lämna förslag inför stämman kan lämna sådana förslag till valberedningen innan den 5 mars 2019.

E-post: valberedning@bjornborg