Valberedning

Valberedningen lägger fram förslag inför årsstämman avseende styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode, ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer, samt förslag till regler för valberedningen.

Valberedningen inför årsstämma 2023 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra största aktieägarna per 31 augusti 2022, och ber dem utse varsin person att ingå i valberedningen.

Styrelsens ordförande har kontaktat de största aktieägarna i enlighet med de beslutade reglerna för valberedningen och har satt samman följande valberedning inför årsstämma 2023.

  • Heiner Olbrich, styrelsens ordförande
  • Marika Svärdström, utsedd av Martin Bjäringer
  • Mats Nilsson, utsedd av sig själv som aktieägare
  • André Schottenius, utsedd av Schotteniusfamiljen
  • Thomas Eklund, utsedd av sig själv som aktieägare

E-post: valberedning@bjornborg.com