Valberedning

Valberedningen lägger fram förslag inför årsstämman, bland annat avseende sammansättning av styrelsen och val av revisor, liksom till exempel styrelsearvoden. Aktieägare som önskar lämna förslag inför stämman kan lämna sådana förslag till valberedningen.

Valberedningen inför årsstämma 2020 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra största aktieägarna per 31 augusti 2019, och ber dem utse varsin person att ingå i valberedningen. Den slutliga sammansättningen av valberedningen offentliggörs senast sex månader före årsstämman.

 

E-post: valberedning@bjornborg